Dogger Banks vindkraftsägare, Equinor och SSE, har idag tillkännagivit att de två första faserna i projektet avslutas, det blir det största vindprojekt till havs någonsin

SSE Renewables leder byggandet av 3,6 GW-projektet och Equinor kommer att leda vindkraftsparkens verksamhet.

Equinor utvecklas som ett brett energiföretag och den 2 november i år tillkännagav Equinor sin ambition att bli ett noll utsläpp energibolag år 2050. Företaget strävar efter att bli en global havsbaserad vindmotor och förväntar sig att öka sin nuvarande installerade kapacitet till 12 -16 GW, cirka 30 gånger den aktuella nivån, 2035.