Eolus intäkter i Q2’19/20 (dec-feb) uppgick till 259 mkr vilket var mer än vår förväntan på 208 mkr pga en oväntat hög intäkt från försäljningen av projekträttigheterna för Øyfjellet. Därför blev även EBIT betydligt starkare på 53 mkr. Eolus undgår dock inte påverkan av Covid-19 och flaggar för förseningar på en månad för pågående projekt och har även skrivit ner projekt under utveckling med 30 mkr. Kombinerat med en viss justering av förväntan på lönsamheten för pågående projekt innebär omläggningen av räkenskapsåret till kalenderår att vi justerar upp vår prognos för EBIT med 25% för 2020e (dec) och -3% för 2021 (dec). Med en god visibilitet för utsikterna bortanför Øyfjellet, på 180 MW i snitt 2022-2024 plus ett solkraft- och batterilagringsprojekt på 500+250 MW i USA, ser vi potential för ett resultatbidrag på väl över 200 mkr per år bortanför vår prognos. Med hög projektaktivitet, fortsatt geografisk expansion och en kontinuerligt växande förvaltningsaffär så ser vi en hög potential för aktien, till en medelhög risk.