Enviro och Siemens vill expandera i Europa

Scandinavian Enviro Systems och tyska Siemens har tecknat en avsiktsförklaring avseende ett samarbete till stöd för den europeiska expansionsplan som Enviro tidigare i år tillkännagav tillsammans med Antin Infrastructure Partners. Genom samarbetet får Enviro tillgång till Siemens stora erfarenhet av automation och digitalisering för effektiv industriell produktion.

Avsiktsförklaringen signerades i samband med Siemens nu pågående seminarium Siemens NordX Circle, där bland annat Enviros vd Thomas Sörensson deltar. Vid seminariet, som har fokus på digitalisering och hållbarhet, medverkar ett flertal internationella företagsledare, däribland Siemens hållbarhetschef Judith Wiese som är seminariets huvudtalare.

Enviro har tillsammans med Antin Infrastructure Partners, och med stöd av Michelin, bildat världens första storskaliga däckåtervinningsbolag och med planen att fram till 2030 etablera återvinningsanläggningar i Europa med en total årlig återvinningskapacitet på 1 miljon ton uttjänta däck. Siemens är redan idag leverantör av såväl hård- som mjukvara till däckindustrin och har med sitt fokus på hållbarhet och digitalisering ett stort intresse av att stödja Enviro under den kommande fasen av bred industrialisering.

– Med bildandet av det gemensamma däckåtervinningsbolaget har Enviro skaffat sig rätt industriellt upplägg och rätt partnerbolag för att på allvar kunna vara med om att ställa om däckindustrin mot ökad hållbarhet. Siemens vill som leverantör och samarbetspartner vara med och stödja det nya däckåtervinningsbolaget för att därigenom accellerera den viktiga resan mot ökad hållbarhet, säger Maria Grahm, affärsenhetschef för Process Automation på Siemens Digital Industries.

Kärnan i däckåtervinningsbolagets kommande industriella expansion är Enviros egenutvecklade och modulbaserade återvinningsteknologi som gör det möjligt att utvinna värdefulla råvaror ur uttjänta däck, däribland kimrök och olja. Volymen av uttjänta däck växer stadigt och uppgår enbart i Europa till 3,5 miljoner ton per år.

– Digitalisering och automation kommer vara centrala för utrullningen av vår teknologi och vi är övertygade om att Siemens kan tillföra omfattande värdefull kunskap inom området, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.