Vi står inför en mycket omfattande elektrifiering, där stora delar av den fossila andelen vi har idag behöver bytas ut och ersättas och där blir elen ett möjligt substitut. Det säger Power Circles vd Johanna Lakso och menar att Sveriges behov av el till 2050 kan bli mer än tre gånger så stort som idag.

Den gröna omställningen är omfattande. Den fossila energin ska bort och det är elen som i många fall pekas ut som möjliggöraren. Transportsektorn med alltifrån tunga godstransporter på våra vägar till båt och flyg har på allvar börjat accelerera mot eldrivna fordon och svensk stålindustri satsar på att ersätta kolet med vätgas – för att ge några exempel. Härtill ser vi att den nya elintensiva industrin växer snabbt. Fram till 2050 kan Sveriges behov av el öka från dagens 140 TWh till enorma 500 TWh. Det menar Johanna Lakso och frågan är om det ens är möjligt för Sverige att klara av det.

– Absolut, det tror jag är möjligt, säger hon.

Och det är utbyggnad av elsystemet som behövs, men också att vi behöver tänka annorlunda mot idag.

– Vi behöver bygga mer elnät och mer elproduktion i den här omställningen, det är helt klart. Men det som vi ser också som en viktig del är att elanvändningen behöver bli lite smartare. Som vi har jobbat hittills har elproduktionen anpassat sig efter hur mycket el vi vill använda, men i och med digitaliseringen öppnar sig helt nya möjligheter och en stor del av den el vi använder är inte tidskritisk, säger Johanna Lakso.

En utbyggnad av elproduktionen av den här storleken kommer också ställa större krav på samhällets acceptans: elproduktionen kommer att synas mycket mer i människors vardag än idag. Dessutom kommer människors engagemang behövas för att till exempel få till smart elanvändning. Nyckeln till framgången är att alla behöver känna att de är vinnare på omställningen, tror Johanna Lakso, som också poängterar teknikens betydelse.

– Teknisk innovation är jätteviktig för den här omställningen. Jag tror att det mycket kommer att handla om samarbeten, partnerskap och att göra saker tillsammans i framtiden.