Magnus Huss, Vice VD IKEM Foto: Bengt Säll

Nu måste ansvariga politiker visa handlingskraft för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att svensk basindustri ska göra det vi är bäst på: Produktion i världsklass som skapar välfärd och global klimatnytta. Hittills har risken för effektbrist, som kan leda till manuell frånkoppling av elanvändare, varit ett problem för kalla vinterdagar. Nu står det klart för alla att effektbrist även kan uppstå under varma sommardagar.

Sveriges fortsatta klimatarbete, industriella framgångar och välstånd bygger på stora mängder fossilfri el till konkurrenskraftig kostnad. De problem vi ser i södra Sverige idag har sitt ursprung i politiska beslut. Industrin satsar stort i åtgärder för klimatneutralitet och ökad konkurrenskraft. Nu måste ansvariga politiker visa handlingskraft för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att svensk basindustri ska göra det vi är bäst på: produktion i världsklass som skapar välfärd och global klimatnytta. Det skriver Henrik Sjölund, VD Holmen och ordförande för SKGS, basindustrins elsamarbete tillsammans med Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, Magnus Huss, Vice VD IKEM, Maria Sunér Fleming, VD SweMin och Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret i en debattartikel i Dagens Industri.

Relaterade länkar