Lägesbeskrivning och fortsatt arbete
Energimyndigheten uppmanar samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen att kontinuitetssäkra sin verksamhet samt öka sin övervakning av onormala händelser och rapporterar avvikelser till ansvarig myndighet.

Energimyndigheten ser positivt på att aktörer redan nu påbörjar återfyllnad av drivmedel till reservkraft och andra drivmedelslager och genomför detta under en längre period för att plana ut en efterfråganstopp senare under året.

Energimyndigheten uppmanar pelletskonsumenter att i god tid lägga sina beställningar av pellets och stärka sin beredskap.

EU har den 23 juni antagit ett elfte sanktionspaket gentemot Ryssland.

Priset på drivmedel ökar bland annat på grund av den svaga kronan och högre oljepriser.

29 augusti 2023: Uppdaterad lägesbild med anledning av situationen i Ukraina (pdf)

Energiförsörjning i Sverige med anledning av Ukrainakriget:

  • Elförsörjningen är stabil, och risken för effektbrist är låg.
  • Drivmedelsförsörjningen är också stabil, med låg risk för störningar.
  • Värmeförsörjningen anses stabil, men prishöjningar kan förekomma på grund av högre bränslepriser.
  • Gasförsörjningen är för närvarande stabil, men det finns utmaningar inför säsongen 2023/2024.
  • Energimyndigheten uppmanar aktörer att säkra sin verksamhet och förbereda sig för eventuella efterfrågeökningar.
  • Sanktioner mot Ryssland har påverkat oljepriser och import, och det finns restriktioner på viss teknikexport.
  • Elpriserna har påverkats av vädret, med ökad nederbörd som sänker priserna.
  • Kärnkraftverk genomgår revisioner och reparationer, vilket kan påverka tillgänglig kapacitet.
  • Vattenkraft har normala vattennivåer för säsongen.
  • Vindkraftkapacitet kan vara lägre än normalt på grund av underhållsarbete.

Detta ger en överblick över energiförsörjningssituationen med koppling till Ukrainakriget och andra påverkande faktorer.