Klara Helstad

Energimyndigheten har beslutat att ge stöd med 22 miljoner kronor till en omfattande genomförbarhetsstudie, inför den planerade demonstrationsanläggningen för HYBRIT.

Pilotanläggningen för att producera stål i en fossilfri värdekedja är nyligen invigd och nu startar förberedelserna för att skala upp testerna av tekniken ytterligare i en större demonstrationsanläggning. Energimyndigheten har nu därför beviljat HYBRIT Development AB 22 miljoner kronor för en studie där förutsättningarna för en demonstrationsanläggning ska klarläggas. I studien ska bland annat utformning, anläggningsdesign, teknikval, logistiklösningar, och inte minst lokalisering, belysas.

Processen och konceptet är komplext och omfattande. För att efterlikna den industriella processen i största möjliga mån, och bland annat fastställa val av teknik, är det viktigt att genomföra en så kallad demonstration.

– Undersökningar i demoskala, där denna studie är ett första steg, är nödvändiga för att sedan gå vidare till en storskalig industriell implementering. Masugnarna i stålindustrin står för en stor del, cirka 10 procent, av utsläppen av fossil koldioxid i Sverige. Det här är ett betydelsefullt steg i den svenska industrins omställning mot minskade utsläpp av växthusgaser, säger Klara Helstad, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar industri.

Byggstart av demonstrationsanläggningen är planerad till 2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2025. HYBRIT ska då kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt en miljon ton järn per år, det vill säga en femtedel av LKAB:s totala förädlingskapacitet i Malmberget och närmare hälften av produktionskapaciteten hos SSABs masugn i Luleå. Målet är att bli först i världen med fossilfritt stål redan 2026.

Projektet finansieras av Industriklivet som är regeringens långsiktiga satsning för att stödja industrins omställning till nettonollutsläpp.

Om industriklivet
Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå negativa utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt, detaljerade projekteringsstudier och investeringar.

Satsningen Industriklivet startade 2018 och är planerad att fortsätta till 2040. För 2020 omfattar Industriklivet 600 miljoner kronor. Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag att ansvara för genomförandet.