Arbetar du med transporter på Gotland? Har ditt företag en idé om hur ni kan bidra till att utveckla ett fossilfritt transportsystem och ett robust energisystem? Nu finns det möjlighet att söka finansieringsstöd från Energimyndigheten.

Energimyndigheten har i uppdrag att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Som ett led i det uppdraget öppnar nu Energimyndigheten en utlysning som riktar sig till små- och medelstora företag som har idéer eller lösningar som kan bidra till att ställa om Gotlands transportsystem.

Genom utlysningen vill Energimyndigheten finansiera innovativa utvecklings- och demonstrationsprojekt i syfte att nå ett transporteffektivt samhälle och robust elsystem. Projekten/lösningarna ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige.

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande utmaningar:

  • Omställning till ett mer transporteffektivt Gotland
  • En smart elektrifiering av Gotlands transportsystem
  • Lokal och robust användning av biodrivmedel
  • Effektivt samspel i energisystemet för att klara transporternas behov