Det har varit ett minst sagt annorlunda år. Pandemin har påverkat oss alla på olika sätt, inte minst vårt sätt att resa, vårt sätt att umgås och så klart vår hälsa. De globala energimarknaderna har också påverkats i stor utsträckning av bland annat en dämpad ekonomisk tillväxt, en lägre efterfrågan och ett ökat fokus på miljö och klimat. 

På energimarknaderna har pandemin framför allt påverkat efterfrågan på olja, på grund av det minskade resandet. Återhämtningen har dessutom varit trögare än vad marknaden inledningsvis bedömde. Efterfrågan på exempelvis naturgas och el har också minskat, men i mindre utsträckning. Istället har förnybart visat sig vara det energislag som klarar sig bäst, även om det också finns skillnader inom kategorin. Vind och sol är de energibärarna vars efterfrågan har ökat tydligt under året, tack vare redan gjorda investeringar och låga driftkostnader. 

Under året har de globala energimarknaderna också formats av den politiska utvecklingen, exempelvis

  • introduktionen av omställningspaketet den gröna given inom EU, 
  • valet av Joe Biden som tillträdande president i USA – en president med en betydligt mer ambitiös klimatagenda ( Läget på de globala energimarknaderna vecka 45),
  • en eskalerande konflikt mellan Turkiet och Grekland kring utökad gasutvinning i östra Medelhavet (Läget på de globala energimarknaderna vecka 41), 
  • interna oroligheter i Belarus som riskerar att påverka EU:s energiförsörjning, 
  • ett beslut inom EU att öka det gemensamma målet om minskade växthusgasutsläpp till 2030 vilket fick utsläppsrättspriserna att handlas till rekordhöga nivåer 
  • samt nyheten att Kina, världens största utsläppare av växthusgaser, har åtagit sig att nå nettonollutsläpp till 2060.

När vi blickar framåt är det kanske med ovanligt stor osäkerhet och ovanligt många okända parametrar. Samtidigt är kanske den största skillnaden att vi nu är mer säkra på att vi är osäkra? I år har vi valt att skriva den sedvanliga årskrönikan för marknadsbrevet för de globala energimarknaderna tillsammans med våra kollegor på marknadsbrevet för fasta och flytande biobränslen samt elmarknadsbrevet. Vi hoppas att det ska ge er läsare en bra och heltäckande överblick över året som gick och en nyfikenhet inför året som kommer.

 

Hela årskrönikan kan ni läsa här