ads
HemNyhetEnergiföretagen vill se fler incitament för ny vindkraft

Energiföretagen vill se fler incitament för ny vindkraft

Ulrika Liljeberg, regeringens särskilda utredare, lämnade över sin slutrapport ”Värdet av vinden” till regeringen den 28 april. Rapporten syftade till att föreslå åtgärder som skulle öka drivkrafterna för att expandera vindkraften. Energiföretagen har nu gett sitt remissvar där de stödjer rapportens förslag, samtidigt som de betonar behovet av ytterligare åtgärder, såsom att införa en kommunalisering av fastighetsskatten för vindkraft.

Energiföretagen bedömer att det är fullt möjligt att möta den ökande efterfrågan på el och genomföra en övergång till ett samhälle fritt från fossila bränslen. En central förutsättning är emellertid att elproduktionen kan utökas, och vindkraften spelar en avgörande roll i detta sammanhang. Organisationen anser att det är en brist att det i nuläget inte finns tydliga incitament för kommuner att stödja vindkraftsprojekt. Energiföretagen framhåller vikten av att skapa ekonomiska fördelar för kommunerna, vilket skulle främja en hållbar utveckling. Lars Andersson, ansvarig för vindkraft på Energiföretagen, understryker behovet av att formalisera och koppla en ekonomisk vinning för kommunen till en reform av det kommunala vetot.

Enligt en undersökning från Svensk vindenergi stoppades 7 av 10 vindkraftsprojekt av kommuner under 2022. Energiföretagen betonar att dagens situation är ohållbar för företag som vill investera i vindkraft. De förespråkar en tydligare process där kommunens beslut om stöd eller veto tas tidigare i projektet och sedan står fast. De anser också att majoriteten av utredningens förslag är välbalanserade, men att det är viktigt att implementera en enhetlig och förutsägbar modell kopplad till en kommunalisering av fastighetsskatten för att säkerställa rättvisa ersättningar till kommunerna. Lars Andersson avslutar med att påpeka att kommunen spelar en avgörande roll för att möjliggöra den nödvändiga utbyggnaden av vindkraft och därmed främja både samhällets klimatomställning och industrins konkurrenskraft.

Vi har bytt jobb

- Advertisment -

Senaste nyheterna

Längre läsning