Energi 2030

Energi 2030
Västerås Stad 
 Den 7:e Oktober kl 08:30
Investeringar & strategier

Direkt till anmälan 

08:30 Frukost och registrering
Under dagen kommer det finnas många tillfällen att mingla och skapa nya kontakter. Vi börjar med en gemensam frukost för de som väljer att följa konferensen på plats i Västerås. 

08:55 Inledning på konferensen
Presentation av moderator och kort genomgång av vad vi kommer gå igenom under dagen.

09:00 Västerås övergripande mål & strategier
Västerås stad jobbar hela tiden aktivt med att minska sina klimatuttryck. Detta samtidigt som elbehovet förväntas öka kraftigt de kommande åren. Så hur ställer man snabbt om till ett förnybart energisystem och samtidigt säkerställer en robust tillgång på el och energi?  En rad olika saker sker nu samtidigt i kommunen och flera stora investeringar är på gång för att klara målen. 
Av: Carin Lidman Kommunalråd & Ordförande Mälarenergi AB

 

09:25 Svenska kraftnäts investeringar om 8 miljarder
Behovet av el är större än någonsin, samtidigt som man går över till en klimatpositiv men mer ojämn elproduktion från sol, vind och vatten. Detta sker parallellt med att ett föråldrat nät måste förbättras och förstärkas. Svenska kraftnät satsar 75 miljarder i mellansverige, varav 7 miljarder runt städer som Västerås och Uppsala, i både reinvesteringar och för att öka kapaciteten mellan elområde 2 och 3. Dagens 7 300 MW skall upp till mer än 10 000 MW. Med över 100 nätåtgärder totalt kommer en ökad överföringskapacitet ge goda förutsättningar för en ökad elektrifiering av transporter, industriella processer och en mer hållbar stadsutveckling. Vi tittar närmare på denna jättesatsning och går igenom de tidsplaner som finns.”
Av: Johan Ulleryd, programledare för NordSyd på Svenska kraftnät.

 

09:50 Mälarenergi – Vi bygger för en hållbar framtid 
Mälarenergi Elnät står inför sitt livs utmaning. För att möta regionens behov av avbrottsfri el kommer Mälarenergi Elnät att investera 2,4 miljarder kronor under en tioårsperiod i förstärkningar och underhåll av elnätet och för att möjliggöra ökad flexibilitet i elnätet. Vi tittar närmare på hur kapaciteten kan säkras till både industri & privatpersoner genom befintlig och ny teknik.

Av: Helena Olssén – Startegichef Mälarenergi

10:20 Kaffepaus

10:45 Elektrifieringsklustret Västerås
Elektrifiering är en global trend som snabbt driver omställningen från fossilbränslen till energilösningar. Västerås, som sedan länge är hemvist för globala företag inom elektrifiering och med en snabbväxande nykomling -Northvolt, har ett expanderande elektrifieringskluster – med idag över 9 000 anställda inom energiteknik. Finnslätten nämns ofta som navet i klustret. Här finns dessutom ett planprogram för att stärka områdets attraktionskraft. Invest Västerås berättar mer om varför man skall etablera sig i Västerås om man håller på med Energiteknik
Av: Torbjörn Bengtsson Etableringschef  Invest Västerås

 

11:15 AFRY – Analys & Reflektion
AFRY presenterar sin analys av Västerås och dess kommande energiexpsansion. Vilken teknik gynnas Västerås Stad att satsa på? Västerås har chansen att bli hela sveriges center för grön energi, är man på rätt väg? Vad behöver man göra mer och hur behöver man komplettera eventuell infrastruktur? Tillsammans tittar vi närmare på de trender som nu finns i regionen och analyserar några av de mest aktuella projekten
Av: Åsa Agervald Business Unit Manager, Heat & Power

 

11:45 Öppen talarpukt 

12:10: Konferensen avslutas & vi äter gemensam lunch.  

 

Till anmälan 

 

Energi 2030
Västerås Stad

kommer ske på plats centralt i Västerås men du kommer givetvis kunna följa den på distans via samtliga plattformar. 

 

Your subscription could not be saved. Please try again.
Tack för att du valde att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev

Bäst på nyheter inom energibranschen