Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har anställt Fredrik Emilson, tidigare vd för Höganäs AB, som ny verkställande direktör för bolaget. Emilson tillträder i februari 2024 samtidigt som nuvarande vd Thomas Sörensson går över till en roll som senior rådgivare.

Fredrik Emilson kommer närmast från Höganäs AB där han arbetat sedan 2010 och från 2017 som vd. Under sin tid på Höganäs innehade Fredrik även rollen som Europachef följt av rollen som ansvarig för Asien. Höganäs AB är en världsledande tillverkare av metallpulver med en omsättning på drygt 12 miljarder och med 2 400 anställda globalt.

Fredrik har också en bakgrund inom Trelleborgskoncernen och därigenom erfarenhet från gummiindustrin. Han har även arbetat som managementkonsult inom E&Y med huvudsakligt fokus på projektledning och verksamhetsutveckling.

I sina olika roller har han samlat på sig omfattande erfarenhet inom industrialisering i kombination med hållbarhetsfrågor. Han har också omfattande erfarenhet av att arbeta gentemot fordonsindustrin.

– Enviro hör till de bolag som har en reell möjlighet att göra verklig skillnad och bidra positivt till den pågående klimatomställningen. Bolaget har skaffat sig en extremt intressant position och det skall bli mycket spännande att få vara med och skala upp dess verksamhet med ambitionen att nå en världsledande position, säger Fredrik Emilson.

Ny fas väntar
– Med samarbetet med Antin Infrastructure Partners på plats tar Enviro ett nytt steg i sin utveckling vilket kräver en ny typ av ledarskap. Att en så erfaren och meriterad ledare som Fredrik Emilson kliver in i rollen som vd är väldigt glädjande eftersom det ger bolaget mycket goda förutsättningar under dess nästa fas. Samtidigt som jag välkomnar Fredrik Emilson vill jag och övriga i styrelsen också tacka Thomas Sörensson för en mycket god insats. Under sina åtta år som vd för bolaget har han bland annat varit med om etablerandet av vår första tillverkningsenhet i Åsensbruk, det strategiska partnerskapet med Michelin och nu senast, bildandet av världens första storskaliga återvinningsbolag för uttjänta däck ihop med Antin, säger Alf Blomqvist, styrelseordförande i Enviro.

Emilson tillträder den 5 februari. Nuvarande vd Thomas Sörensson kvarstår i rollen som vd fram till dess och kommer därefter övergå i en roll som senior rådgivare på bolaget.