Eltels Power-verksamhet Smart Grids har tecknat ett avtal med Kamstrup, en ledande tillverkare av systemlösningar för smart energimätning, avseende installation av 275 000 smarta elmätare i Göteborg. Avtalet är värt ca 14 miljoner euro.

I och med avtalet ingår Eltel och Kamstrup ett samarbete med helhetsansvar för installationerna av den nya generationens smarta elmätare, vilket inkluderar projektledning, planering, bemanning, logistik och kontakt med slutkunderna, på uppdrag av Göteborg Energi.

De nya smarta elmätarna uppfyller de nya funktionskraven som regeringen har satt och som träder i kraft den 1 januari 2025.

Nu påbörjas detaljplaneringen för genomförandet av projektet. Själva bytet av elmätarna kommer framförallt att ske under perioden 2023-2024.