Här är aktuella frågor och svar om vad som gäller för elstöd till företag och organisationer: när och hur stödet kan sökas, hur stort stödet blir och villkoren för att få det. Preliminär sökstart är 30 maj.

Bit för bit under våren har det klarnat hur regeringens elstöd för företag och organisationer kommer att utformas och fungera. Alla detaljer är ännu inte klara och ett formellt godkännande från EU-kommissionen krävs för att det ska träda i kraft, men här har vi samlat frågor och svar kring vad vi vet just nu och hur det högst troligt kommer att bli.

Vem kan ansöka om elstöd till företag och organisationer?

Svar: Näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4. Skåne är en del av elområde 4. Exempel på organisation kan vara föreningar och registrerade trossamfund.

Vilken tidsperiod gäller elstödet?

Svar: Elstödet gäller elförbrukning under perioden 1 oktober 2021 till och med 30 september 2022.

Vilka är villkoren för att ha rätt till elstödet för företag?

Svar: Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal den 17 november 2022. Företaget eller organisationen måste ha betalat in alla skatter och lämnat in deklarationen i tid. Vidare får vissa skulder inte finnas hos Kronofogden.

Hur stort blir elstödet?

Svar: Företag i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme under perioden, i elområde 3 50 öre. Maximalt stödbelopp är 20 miljoner kronor (gäller även för koncern med flera företag).

Vilken myndighet hanterar elstödet?

Svar: Skatteverket.

Hur ansöker man om elstödet till företag?

Svar: Ansökan om elstöd till företag kommer att ske genom en e-tjänst på Skatteverkets hemsida.

När kan man söka?

Svar: Preliminärt startdatum för att söka elstödet till företag är satt till den 30 maj. Ansökningsperioden föreslås pågå till och med den 25 september 2023.

Hur betalas elstödet ut?

Svar: Elstödet betalas ut via företagets eller organisationens skattekonto.

När betalas elstödet ut?

Svar: Det vet vi ännu inte.