Johan Sigvardsson, analytiker på elbolaget Bixia

Vi har aldrig haft så varierande elpriser över landet som under den gångna sommaren. De norra delarna har haft extremt låga priser medan södra Sverige har haft högre elpris. Men från nästa vecka kommer stamnätets överföringskapacitet att öka, vilket innebär att priset jämnas ut. Under innevarande vecka kommer priset att sjunka till runt 10 öre per kWh, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

Att elpriset har varierat så kraftigt mellan de norra och södra delarna av landet under sommaren beror på att stamnätets överföringskapacitet är sänkt när kärnkraften har varit begränsad, för att säkerställa frekvensen i nätet.

– I somras var kärnkraftskapaciteten nere på som lägst 45 procent till följd av underhållsarbete. Under kommande vecka ökar kapaciteten till cirka 70 procent vilket är en av förklaringarna till att stamnätsöverföringarna kan återgå mot normalt, förklarar Johan Sigvardsson.

Mycket kraftig nederbörd i norr

Under kommande vecka väntas mycket kraftig nederbörd över vattenmagsinen i de norra delarna av Sverige och Norge vilket gör att priset på el kommer att sjunka.

– Vattemagasinen är i stort sett fulla och det betyder att producenterna behöver släppa på vattnet för att göra plats för regnet. När överföringskapaciteten nu går upp samtidigt som både vattenkraftsproduktionen och vindkraftsproduktionen ökar kommer priset på el kommer att sjunka i hela landet, säger Johan Sigvardsson.

Under oktober räknar Bixia med att elpriset kommer att stiga med cirka 2 öre per vecka i takt med att temperaturen sjunker och efterfrågan på el ökar.

– Mer vindkraft och ökad kärnkraftsproduktion gör att produktionsöverkottet i Norden stiger och därför är det troligt att vi kommer kunna exportera mycket el till Nederländerna, Tyskland och Polen, och därmed blir priskopplingen mot dessa länder tydligare, säger Johan Sigvardsson.