Juni månad är över och har bjudit på många värmerekord runt om i landet och även medeltemperaturer över det normala. Trots det varma vädret och de goda vattentillgångar som finns i vattenkraften har toppnoteringar på över 80 öre/kWh uppnåtts i södra Sverige under några enstaka dagar, medan elpriserna i norr fortfarande är låga. Enligt prognosen förväntas elpriset ligga kvar på låga nivåer men ytterligare pristoppar kan komma.

Juni sammanfattas som en rekordvarm månad på många håll i södra Norrland, men även på ett par andra platser i landet, sett till medeltemperatur. En högtrycksblockering över norra Skandinavien bidrog till att det var torrt framförallt i Norrland, även om regn och åska inledde och avslutade månaden, berättar Mikael Sjöstrand, meteorolog på Klart.se.

– Lite mer skurar förekom i Svealand och Götaland som på de flesta håll fick ungefär lika mycket regn som normalt, säger Mikael.

Den varma månaden bidrog även till att snösmältningen i fjällen fortsatte vara kraftig och till följd av det utfärdades både klass 1 och klass 2-varningar för höga flöden i Norrland. Stora snömängder ligger fortfarande kvar i fjällen efter den snörika vintern, berättar Mikael Sjöstrand.

Därför rusade elpriset i söder
Snittpriset i juni för elområde 3 landade på 23,73 öre/kWh och ökade med ungefär 10 öre jämfört med snittpriset i maj. I elområde 4 i södra Sverige ökade priserna också jämfört med maj, medan priserna i norra Sverige, elområde 1 och 2 fortsatt ligger på låga nivåer.

Trots att det varit en varm månad med goda vattentillgångar har priserna ökat kraftigt under några enstaka dagar i juni i mellersta och södra Sverige. Den 25 juni noterades dagspriset till över 80 öre/kWh i elområde 3 och 4 medan priserna i elområde 1 och 2 i norra Sverige samma dag låg på 12 öre/kWh. Anledningen till den stora prisvariationen är att det råder ett ansträngt läge för elförsörjningen i landet där det finns stora begränsningar i överföringskapaciteten.

– Stora delar av den energi som utvinns från vattenkraftverken i norr efter den kraftiga vårfloden kan inte överföras till söder då elnätet är begränsat som det ser ut idag, berättar Kajsa Sundqvist elrådgivare på Kundkraft.

En annan sak som också bidragit till högre priser i söder är att flera av Sveriges kärnkraftverk varit stängda för underhåll senaste tiden. Fyra av Sveriges sju kärnkraftverk har varit avstängda vilket lett till att situationen blivit extra ansträngd eftersom kärnkraften ger en stabilitet i elsystemet och minskar risken för stora störningar. Ringhals 1 som ägs av Vattenfall är ett av de kärnkraftverk som varit stängt under en tid kommer att öppnas tidigare än tänkt för att återge stabilitet i elsystemet.

– Vindkraft har den senaste tiden ersatt mycket kärnkraft men i situationer som denna, när det har blåst lite och kärnkraften har varit på lägre kapacitet, ser man bristerna i elnätet extra tydligt när majoriteten av elproduktionen skett uppe i norr i vattenkraften, säger Kajsa Sundqvist.

Prognos framåt
Enligt prognosen förväntas elpriset ligga kvar på ungefär samma nivåer under juli för att senare mot hösten stiga. Väderleksrapporten talar för en svalare och blötare inledning på juli vilket kan påverka elpriset, men förändras förutsättningarna och exempelvis vädret blir annorlunda kommer prognosen också ändras. De prognoser som tidigare talat om rekordlåga elpriser i sommar stämmer delvis men det kan precis som i juni komma oväntade pristoppar enstaka dagar.

Det råder fortsatt goda förhållanden för elproduktion i vattenkraften och än finns det stora mängder snö som ännu inte smält i fjällen, vilket kommer bidra till en frekvent påfyllning av vattenmagasinen. Med Ringhals 1 som tas i bruk tidigare än tänkt efter en överenskommelse mellan Svenska Kraftnät och Vattenfall förväntas också situationen stabiliseras.

– Jag tycker inte att man behöver vara orolig för sitt elavtal då det just nu har rört sig om enstaka dagar med höga priser. Har man ett rörligt pris påverkas det ytterst lite som det ser ut just nu, avslutar Kajsa Sundqvist.