I april inledde Tekniska verken arbetet med byta ut samtliga 77 000 elmätare i Linköpings kommun. Hittills har cirka 4 000 elmätare bytts ut i ett pilotprojekt under våren. I sommar har takten ökat och i höst ska mellan 1 200 och 1 500 mätare installeras varje vecka.


Elmätarna byts ut i område för område. Nu står bland annat Ljungsbro, Berg, Ledberg, Malmslätt och Vikingstad på tur, där samtliga cirka 14 000 kunder kommer att ha nya mätare från mitten av september.

Under våren har cirka 4 000 elmätare installerats i Ekängen, Tallboda och delar av Linghem med ungefär 100 mätarbyten per dag. Utöver installation i kundanläggningar byts även mätare i många nätstationer. En del mätare är redan bytta i kommande områden eftersom de även utgör en del av kommunikationsinfrastrukturen.

– Ett problem som upptäckts under vårens pilotprojekt är att det ibland har varit svårt att komma fram till mätarna. Var och en ansvarar själv för att mätaren är tillgänglig, så jag skulle vilja skicka en vädjan till alla våra kunder att hjälpa till så att montörerna verkligen kan komma fram till elmätaren som ska bytas ut. Byte av den här stora mängden elmätare på så kort tid ställer stora krav på logistik och planering, och vi strävar efter resurs- och kostnadseffektivitet i syfte att hålla nere priser och göra så lite avtryck på miljön som möjligt. Om vi inte kan komma åt mätplatsen så måste vi göra återbesök, vilket innebär både extra resor och arbetstid, säger Peter Ols, vice vd på Tekniska verken Linköping Nät.

– Vi vill betona att Tekniska verken följer myndigheternas riktlinjer när det gäller besök i kundanläggningar relaterat till Covid -19. Om elmätaren sitter inne i bostaden och kunden känner tvekan att ta emot besök, så går det bra att boka om bytet av elmätare till ett senare tillfälle, säger Peter Ols.

De nya elmätarna innehåller fler funktioner och mäter med bättre upplösning, och är en viktig komponent i ett elnät med allt mer förnybar elproduktion och ökad leveranssäkerhet.