Jonas stenbeck

Mindre elproduktion, kallt väder och ökad elkonsumtion präglade de tre första veckorna av januari. Månaden avslutas dock med mildare väder och mer blåst vilket inneburit att elpriset sjunkit inför starten av den sista vintermånaden.

Månadsmedelspoten för januari blev 80,30 öre/kWh i elområde 3, (Södra Mellansverige), något lägre än januari 2023 som landade på 92,58 öre/kWh.

– Vi fortsätter att se stora svängningar på elpriset. I början av vintern pratades det om vargavinter. Elpriserna har varit höga men inte skenat iväg, utan blev stabilare än vad som förutsågs. Mycket tack vare fortsatt energimedvetenhet hos svenskarna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Bortfallet av ungefär halva produktionen från Forsmark 2, i och med ett fel i generatorn, beräknas pågå till och med den 9 februari men all övrig kärnkraftsproduktion levererar enligt plan. Vindkraften har slagit nya produktionsrekord både för en enskild timme och över ett helt dygn. Den hydrologiska balansen, måttet för hur mycket energi som finns lagrat som snö, i dammar och grundvatten, har stärkts ordentligt under januari och de nordiska vattenmagasinen har en normal nivå för årstiden.

Europas gaslager är fortsatt välfyllda och priset på bränslen har sjunkit så spotpriserna på kontinenten har hållits nere. Men det finns dock en global marknadsosäkerhet skapat av konflikten i Mellanöstern och oroligheterna kring Persiska viken.

– Situationen har ännu inte påverkat elpriserna, men beroende av vad som händer så kan detta ändras, precis som med vädret. Slår det om och blir kallare, vilket det ofta gör så här års, så kommer elpriset att stiga.

Blöta och milda väderprognoser har påverkat priserna för korta terminskontrakt, vilka har sjunkit med upp till 40 procent jämfört med för ett par veckor sedan.

– Jag fortsätter att lyfta fram vikten av att vara aktiv och se över sitt elavtal. Att hitta ett avtal som passar hushållet och den egna ekonomin. Ett fastprisavtal ger en förutsägbarhet och har man ett rörligt elpris är det viktigt att kunna ha marginaler i hushållsekonomin eftersom elräkningen kan svänga från en månad till en annan, säger Jonas Stenbeck.

Januari 2024 (medelspotpris) Januari 2023 (medelspotpris)
Elområde 1, Norra Sverige 61,08 öre/kWh 70,38 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 61,20 öre/kWh 70,38 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 80,30 öre/kWh 92,58 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 84,02 öre/kWh 104,43 öre/kWh

Se dagsaktuella timpriser på elbörsenSpotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader. 

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu