Kristofer Fröjd, ansvarig för affärsutveckling på Ellevio.

Ellevio lanserar nu en bred satsning på elbilsladdning. Erbjudandet gäller såväl privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag som kommuner och kommersiella aktörer.

– Vi vill driva på omställningen till fler elbilar och samtidigt använda smart teknik för att hantera kapacitetsbristen i elnäten, säger Kristofer Fröjd, ansvarig för affärsutveckling på Ellevio.

Med de nya erbjudandena kliver Ellevio fram och tar en aktiv roll för att förenkla för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag att byta till elbilar.

– Erbjudandet vi tagit fram ger kunderna en komplett lösning och en trygg samarbetspartner. Vi använder modern teknik och smarta tjänster för att kunden ska få en stabil och säker laddning till ett konkurrenskraftigt pris, säger Kristofer Fröjd.

– Kunden ska inte behöva vara expert på laddboxar och elinstallationer. Det ska heller inte komma några oväntade extra kostnader i slutet, säger Kristofer Fröjd.

Trängsel i elnäten

Samtidigt bidrar Ellevios elbilsladdning med en pusselbit i lösningen på kapacitetsbristen i elnäten kring våra storstäder. Kapacitetsbrist har varit en omtalad fråga under de senaste åren och problemet kvarstår till stor del, framför allt på kort sikt. Ellevio arbetar därför på flera sätt med att hantera kapacitetsfrågan, bland annat med en flexibilitetsmarknad och teknik för att använda befintliga ledningar mer effektivt. Med intelligent styrning och balansering kan också laddinfrastrukturen byggas ut, trots att det är trångt i elnäten.

– Vi vill bidra med lösningar så att Stockholm kan bygga ut laddinfrastrukturen, trots kapacitetsbristen, säger Kristofer Fröjd.

Laddning för privatpersoner

Tillsammans med OneCo (tidigare Relacom) så erbjuder Ellevio elbilsladdning för villaägare. I paketet ingår ett förberedande hembesök, laddbox med lastbalansering och installation av en behörig elinstallatör. Lastbalanseringen optimerar laddningen utifrån hushållets behov och kapacitet, och ser till att laddningen är säker.

– Vi håller just nu på och installerar nästa generation av smarta elmätare hemma hos våra kunder. När kunden har en ny mätare och en ny laddbox kommer hen kunna styra och följa sin laddning på ett väldigt smidigt sätt, direkt via elmätaren och en app, säger Kristofer Fröjd.

Laddning för företag och bostadsrättsföreningar

Mot företag och föreningar erbjuder Ellevio en helhetslösning; från analys av behov och förutsättningar till installation av laddboxar. Utvecklingen är ett led i Ellevios arbete med att bli en naturlig samarbetspartner när det kommer till elbilsladdning.

– Vi ser att intresset och efterfrågan ökar dramatiskt i takt med att fler och fler väljer att skaffa eldrivna fordon. Vi vill vara med på den resan och bidra, säger Kristofer Fröjd.

Laddning för publika miljöer

Lösningen för publika laddplatser lanserades i höstas, tillsammans med Stockholms Stad. Samarbetet har redan gett flera nya laddplatser och fler håller på att byggas just nu. Målet är att det ska finnas 4 000 nya laddpunkter i Stockholm till 2022. Genom att effektivisera arbetet tillsammans med kunden blir det både billigare och går betydligt snabbare att bygga än tidigare.

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se