Ellevio tar upp sitt första lån på obligationsmarknaden inom bolagets ramverk för gröna obligationer och emitterar obligationer på totalt 1 650 MSEK, öronmärkta för energieffektiva investeringar i form av smarta elmätare som installeras hos närmare en miljon hushåll och företag i Sverige.

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag. Det är vi som säkerställer att ett utsläppsneutralt och klimatsmart energisystem kan växa fram.

Ellevio har lanserat ett grönt ramverk för att erbjuda kapitalmarknaden möjligheten att investera i projekt som stöttar omställningen till ett utsläppsneutralt och klimatsmart energisystem. Ramverket har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO och har fått högsta betyg ”Dark Green”.

– Det här är Ellevios första gröna obligation och vi är glada över att intresset har varit så stort. Obligationen har övertecknats 2,5 gånger, vilket är ett tydligt tecken på att marknaden ser positivt på och vill vara med på vår resa för att framtidssäkra Sverige, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

De nya smarta elmätarna uppfyller en EU-standard och öppnar upp för en större marknad för energitjänster, som ger kunderna en bättre inblick i sin elförbrukning och därmed möjlighet att använda el på ett mer klimatsmart och effektivt sätt. De är också förberedda för inkoppling av solceller. Projektet pågår från maj 2020 till 2023.

– Vi på Ellevio är beredda att göra de stora investeringar som elnätet kräver för att klara energiomställningen. Med nya smarta elmätare kommer Ellevios kunder kunna använda el på ett mer klimatsmart sätt. När nästan en miljon hushåll och företag bidrar i det lilla, kan Ellevio göra skillnad i det stora, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

Obligationerna emitteras under bolagets Euro Medium Term Note (EMTN) program samt i enlighet med Ellevios ramverk för gröna obligationer. Medlen kommer att användas för finansiering av gröna tillgångar som de definieras av ramverket. Obligationerna emitteras den 11 juni 2020 med förfallodag den 11 juni 2027.

Läs mer om ramverket och CICEROS second opinion här.

Fakta Ellevios gröna obligation

Storlek: 1 650 miljoner (fast tranch 1000m/ FRN (rörlig) 650 m
Kupong: 1,728% fast årlig kupong/3mån stibor + 1,43% kupong med kvartalsvis betalning
Listning: Euronext Dublin
Dokumentation: Utgivarens EUR 10bn EMTN Programme daterat 15 maj 2020