Elförbrukningen i Texas har slagit dagliga rekord 10 gånger redan under sommaren 2023, eftersom en utdragen värmebölja driver upp efterfrågan på luftkonditionering från hushåll och företag.

Elförbrukningen nådde sitt senaste rekord på 85 435 megawatt den 10 augusti, enligt Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) som driver elnätet för cirka 90 procent av delstatens kunder.

Temperaturerna i delstaten har varit över den långsiktiga säsongsgenomsnittet på 58 av de senaste 60 dagarna, enligt data från USA:s klimatprognoscenter, vilket uppmuntrar till tung användning av luftkonditionering.

Delstaten har upplevt 1 307 kylgradsdagar – när efterfrågan på luftkonditionering ökar – sedan den 15 juni jämfört med en långsiktig säsongsgenomsnitt på bara 1 067.

Men den primära drivkraften bakom rekordförbrukningen har varit den snabba tillväxten i delstatens invånarantal och ekonomi snarare än vädret.

Elförbrukningen ökade med en årlig ökningstakt på 1,7 procent mellan 2003 och 2022 – i stort sett i linje med den årliga ökningen av befolkningen på 1,6 procent.

Befolkningsökningen förklarar nästan all strukturell ökning av elförbrukningen under de senaste två decennierna, baserat på data från USA:s energiinformationsbyrå.

Med tanke på den underliggande ökningen av elförbrukningen kommer konsumtionen att fortsätta att slå nya rekord varje sommar om temperaturerna inte är betydligt under genomsnittet.

Långt innan den nuvarande värmeböljan slog till, nådde konsumtionen 36,4 miljarder kilowattimmar (kWh) i maj 2023, upp från 29,3 miljarder kWh i maj 2013 och bara 26,9 kWh i maj 2003.

Det texanska elnätet upplever många av samma tillförlitlighetsutmaningar som en snabbt växande tillväxtmarknad när det försöker möta snabb men säsongsbetonad belastningsökning samtidigt som tillförlitligheten upprätthålls.

Relaterad kolumn:

Skyll inte på vädret för elbristen i Texas (14 juli 2022)
John Kemp är en analytiker på Reuters. Åsikterna är hans egna

Redigering av Emelia Sithole-Matarise

Sammanfattning:

Elförbrukningen i Texas har slagit dagliga rekord 10 gånger redan under sommaren 2023.
Den primära drivkraften bakom rekordförbrukningen har varit den snabba tillväxten i delstatens invånarantal och ekonomi snarare än vädret.
Elförbrukningen kommer att fortsätta att slå nya rekord varje sommar om temperaturerna inte är betydligt under genomsnittet.
Det texanska elnätet upplever många av samma tillförlitlighetsutmaningar som en snabbt växande tillväxtmarknad.
Källor:

Reuters
U.S. Climate Prediction Center
U.S. Energy Information Administration
John Kemp, Reuters market analyst