Eldistributionen via E.ON:s elnät minskade med nästan 10 procent under april. Foto: Scandinav Bildbyrå

Under april minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 16 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen nästan 10 procent.

– Vi har sett rejäla energibesparingar under åtta månader i rad. Den europeiska energikrisen har förändrat vårt beteende och det verkar hålla i sig, säger Patric Elmén, presschef på E.ON.

Eldistributionen via E.ON:s elnät till hushåll och mindre företag minskade från 723 GWh under april 2022, till 609 GWh under april 2023. Den totala eldistributionen minskade från 2 700 GWh under april 2022, till 2 446 GWh 2023.

Siffrorna är temperaturkorrigerade.