Nu elektrifieras färjetrafiken mellan Lysekil och Skaftö. Det står klart sedan Västtrafik avslutat en ny upphandling för linje 847. Det blir Gunnars Båtturer & Charter AB som kommer köra trafiken med den nya elfärjan.

Färjan mellan Lysekil och Skaftö kommer drivas på el från nästa år. Foto: Thomas Harrysson
I den nya upphandlingen har Västtrafik ställt krav på att trafiken på linjen ska köras med el. Nu har avtalet, som har trafikstart i december 2022, tilldelats Gunnars Båtturer & Charter AB och det blir även deras uppdrag att köpa det nya fartyget.

– Nu blir färjetrafiken mellan Lysekil och Skaftö både renare och tystare. Det är en del av Västtrafiks målmedvetna arbete för att minska våra utsläpp och skynda på omställningen till en mer hållbar kollektivtrafik. Den nya, moderna färjan kommer också innebära bekvämare resor för våra resenärer, säger Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik.

Trafikstart 2022

Avtalet har tilldelats till Gunnars Båtturer & Charter AB då de har lämnat det mest fördelaktiga anbudet vad det gäller kvalitet i förhållande till pris. Värdet på upphandlingen uppgår till totalt 210 miljoner kronor. Avtalet sträcker sig från 2022 till 2037.

Trafiken mellan Lysekil och Skaftö kommer att fortsätta som tidigare men det kommer göras mindre justeringar av tidtabellen för att bättre optimera laddningen av färjan.

Bara förnybar el

Batterierna i den nya elfärjan kommer att laddas när färjan lägger till vid kajer samt under dag- och nattetid i Lysekil när färjan inte är i drift. Elen som laddar färjan kommer att vara märkt med Bra Miljöval och vara helt förnybar.

Förutom en ny elfärja till linjen innebär upphandlingen även att den befintliga färjan på linjen, Carl Wilhelmsson, kommer renoveras och fungera som reservfartyg.