Från vindkraftspark till kökslampa. Elens väg byggs upp av flera steg men börjar i en kraftstation – som ibland kan vara så stort som sju hektar, motsvarande 10 fotbollsplaner. Svenska kraftnät färdigställer ungefär 10 nya stationer per år, vilket är avgörande för att möta nya kapacitetsbehov och möjliggöra energiomställningen i Sverige.

För att ansluta elproduktion till transmissionsnätet och fördela elen finns stationer som innehåller ställverk. Ställverken bryter och slår på ström beroende på behoven i transmissionsnätet. Utan ställverken – ingen el i näten.

80 pågående stationsprojekt

Just nu har Svenska kraftnät nära 80 pågående stationsprojekt. Anders Lundvall är ansvarig för samordningen av majoriteten av Svenska kraftnäts stationsprojekt, från norr till söder. Han berättar att det är en spännande tid att arbeta på Svenska kraftnät, där antalet stationsprojekt ständigt ökar i takt med elektrifieringen.

Bild på Anders Lundvall.– Det är mycket spännande att leda så många pågående projekt, över hela Sverige. En viktig del i mitt uppdrag är att säkra vår effektivitet i projektgenomförandet, vilket är en förutsättning för att vi ska hinna med ännu fler stationsinvesteringar de kommande åren.

Med nuvarande investeringstakt färdigställer Svenska kraftnät ungefär 10 nya stationer per år.

Förnyelse och helt nya stationer

Svenska kraftnät ansvarar för fler än 200 stationer i hela landet. Många av de pågående 80 stationsprojekten är förnyelser av gamla stationer som uppnått sin tekniska livslängd och behöver förnyas för att fortsätta leverera el till transmissionsnätet på ett säkert sätt.

De vanligaste ställverken i Sverige är så kallade luftisolerade ställverk. Det finns också gasisolerade ställverk, som förekommer ibland där det är ont om plats, till exempel i större städer. De är kompakta och kan placeras inuti andra byggnader. Svenska kraftnät har gasisolerade stationer i till exempel Snösätra och Skanstull i Stockholm.

Högre spänning – större ställverk

Bild på Armin Taheri.– Luftisolerade ställverk blir till ytan väldigt stora, eftersom avstånden mellan spänningsförande delar behöver vara större för att säkerställa fungerande drift och personsäkerhet, berättar Armin Taheri, ställverksingenjör på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät ansvarar för transmissionsnätet, vilket nästan uteslutande består av växelströmsledningar spänning på nivån 400 och 220 kilovolt (kV). Ställverken anpassas efter de krav som ställs beroende på vilken spänningsnivå som ska anslutas.

Sju hektar ställverk i Midskog ansluter ny vindkraft

Ett luftisolerat ställverk kan bli så stort som sju hektar, motsvarande cirka 10 fotbollsplaner, som stationen i Midskog, Ragunda, Jämtland. Då inkluderas både ett 400 kV och 220 kV-ställverk i stationen.

Bild på station Midskog. Skogslandskap.

Projekt Midskog är ett av Svenska kraftnäts största stationsprojekt genom tiderna som också inkluderar ledningsförnyelser. Stationen möjliggör anslutningen av en ny vindkraftspark i området.

Bild på Guy-Raymond Mondzo.– I juli 2020 kunde vi ta stationen i drift och under hösten 2020 slutfördes tillkommande ledningsåtgärder. Det känns naturligtvis fantastiskt roligt att gå i mål med ett så stort projekt, berättar projektledaren vid Svenska kraftnät, Guy-Raymond Mondzo.

Många stationsprojekt klara under 2021

Det är inte bara Midskog som byggs och färdigställts under 2020-2021. För närvarande färdigställer Svenska kraftnät 10 stationsprojekt per år i genomsnitt. Den takten kommer öka ytterligare de kommande 10 åren, bland annat för att ansluta den ökade mängden energi från till exempel fler vindkraftsparker.

Bara under augusti 2021 driftsattes tre nya och ny-gamla stationer i Trollhättan, norra Hälsingland, Härjedalen och Gällivare.

Ny energi – beprövad teknik

Just nu pågår ett enormt arbete med att anpassa kraftsystemet till den ökande elektrifieringen av samhället och övergången till allt mer förnybar el. Men den förändrade kraftproduktionen förändrar inte nödvändigtvis tekniken i ställverken, berättar ställverksingenjören Armin Taheri.

– Vilket energislag som ansluter påverkar inte stationen i sig, utmaningen vi har just nu är att vi ska bygga väldigt många stationer per år i tio år framöver. Vi måste hålla oss till tidsplanen och samtidigt ha en hög personsäkerhet och kvalitét i alla led.