Elen är död, länge leve elen!

En tid tar slut och en annan tar vid. Gamla sanningar begravs och vi letar efter nya. Men denna gång ligger en lösning under näsan på oss, när fjärrvärmens modernisering skapar nya förutsättningar även för elmarknaden.

Under senare år har vi alla sjungit elens lov. Allt ska elektrifieras och allt ska bli billigare. Sverige kommer att flerdubbla elanvändningen. Det var med denna optimism vi också chockades av elen! Elpriserna skenade. Även effektavgifter infördes. Vad hände med den billiga elen och när kommer den tillbaka?

Vi har haft låga elpriser under minst tio år, när allt fler vindkraftsparker har byggts. Men denna period hade också sina offer. Planerbar produktion, som fjärrvärmesystemens kraftvärmeverk, var en sådan. Trots sin effektivitet där närmare 100 % av bränslets energivärde tas tillvara, hade många svårt att konkurrera i den överfulla marknaden av elproduktion. Men den tiden är död, länge kommer nästa tid att leva.

Idag kostar fossil elproduktion mycket mer att producera. Bara utsläppsrätter lägger flera tiotals öre/kWh på elpriset. Vi har också kopplats ihop mer med våra grannländer. Nu märker vi av Europas beroende av naturgas och kol. Är den billiga elen död?

”fler fjärrvärmekunder och bättre styrmedel ökar möjligheterna till kraftvärmeproduktion motsvarande ett par kärnkraftreaktorer”

Elen är fortfarande ett av våra viktigaste verktyg för att minska klimatpåverkan från transporter och industri. Vi får inte tappa takten. Låt oss välja en snabb och beprövad lösning! Och bara en lösning ger oss mer el samtidigt som det minskar vårt behov av el. Fjärrvärmen. I och nära Sveriges fjärrvärmeområden finns åtskilliga byggnader, stora som små, som inte är uppkopplade utan förbrukar stora mängder el. Med nya styrmedel skulle dessa kunna kopplas in och stora mängder el sparas när det är kallt och mörkt. Det går att göra det ännu mer intressant för byggnader att anslutas till fjärrvärme när det finns!

För här finns det också stora pengar att spara. Enligt Energiforsk skulle en bättre elbalans i södra Sverige sänka elpriserna. Vindkraften är förstås ett viktigt verktyg, men självklart har minskad elanvändning precis samma effekt. Och med fler fjärrvärmekunder och bättre styrmedel ökar möjligheterna till kraftvärmeproduktion motsvarande ett par kärnkraftreaktorer. Fjärrvärmens kraftvärmeproduktion kommer in när vi behöver värme och el som mest.

Elektrifieringen av vårt samhälle är oerhört viktig för att minska vår klimatpåverkan och vinterns skyhöga elpriser får inte bromsa utvecklingen. Låt oss därför ta vara på vår snabbaste, mest beprövade, mest resurseffektiva och mest klimatsnåla lösning. Regeringens nyss lanserade elektrifieringsstrategi pekar på fjärrvärmens viktiga roll. Låt oss göra den ännu mer attraktiv för fler!

 

/Eric Zinn Hållbarhetschef Göteborg Energi