Industrial - Pipe

Altor Fund V (“Altor”) har ingått avtal om en majoritetsinvestering i Eleda Infra Services Group (“Eleda”) för att stödja befintliga ägare och ledning med Eledas fortsatta tillväxtresa och skapa en ledande grupp inom infrastrukturtjänster. Som en del av transaktionen förvärvar Eleda och ingår partnerskap med Järfälla VA- & Byggentreprenad AB (“JVAB”). Dessutom förvärvar Eleda ONE Nordic (“ONE”) från Altor Fund III. Bolagens respektive ledningsgrupper och tillika delägare kommer att kvarstå som betydande aktieägare i det gemensamma bolaget och fortsätta i sina respektive operativa roller.

Det nya Eleda blir en expansiv koncern med fokus på ledningsinfrastruktur och anläggningsarbeten inom infrastruktur, med fokus på små och mellanstora projekt och tjänster inom bland annat vatten-, väg-, och energiarbeten samt datorhallar. JVAB stärker Eleda i Stockholmsområdet och har stark expertis inom vatten- och avloppsarbeten. One Nordic bidrar med ny kunskap och breddar Eledas expertis inom eldistribution och förnybar energi (vind- och vattenkraft). Bolagen har en imponerande tillväxtresa bakom sig, med ökande marknadsandelar i snabbväxande delar av marknaden. Tillsammans uppgick bolagens omsättning till omkring 6 miljarder kronor 2019.

”Vi är entusiastiska över affären och övertygade att Altors erfarenhet av att bygga företag kommer att bidra till fortsatt stark tillväxt och ytterligare stödja vår ambition att vara den självklara partnern inom infrastrukturtjänster för både offentlig och privat sektor. Att vi kan genomföra denna transaktion mitt i rådande pandemi och marknadsturbulens säger mycket om vår attraktiva och stabila affärsmodell. Vi är stolta över vad Eleda har vuxit till och att vara kvar som betydande aktieägare i den nya konstellationen”, säger Johan Halvardsson och Peter Condrup, representanter för entreprenörerna.

”Vi är imponerade av den starka verksamhet som entreprenörerna har byggt”

“ONE Nordic är idag starkare än någonsin”, säger Jonas Arvidsson, CEO of ONE Nordic. “Under Altors ägande har ONE Nordic framgångsrikt breddat verksamheten från service och underhåll inom eldistribution till tjänster och projekt inom förnybar energi, och vi ser nu fram emot nästa tillväxtresa som en del av Eleda. Vi har redan flera gemensamma kunder och vi ser fram emot att de blir ännu fler.”

“Vi är imponerade av den starka verksamhet som entreprenörerna har byggt, och ser väldigt mycket fram emot att jobba tillsammans med dem när bolagen nu går in i nästa utvecklingsfas. Det är så klart extra glädjande att vi kan bidra med ONE, vilket vi är övertygade om att kommer leda till tydliga kommersiella fördelar för båda bolagen. Tillsammans med entreprenörerna ska vi se till att bolagens starka tillväxt blir ännu bättre, och fortsätta att bygga en ledande spelare inom infrastrukturtjänster i Norden”, säger Bengt Maunsbach, Partner på Altor.

”Eleda har lyckats bygga en framgångsrik, entreprenöriell och decentraliserad organisation med lokalt beslutsfattande och ansvar, men med det stora företagets resurser och metoder”, säger Torbjörn Torell, nuvarande styrelseordförande i ONE Nordic och blivande styrelseordförande i Eleda. ”Det är mycket glädjande att få möjligheten att fortsätta jobba tillsammans med Altor och jag ser fram emot att jobba med entreprenörerna i Eleda”.

Transaktionen är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande.
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Halvardsson, koncernchef och VD för Eleda, +46 70 545 95 01