EnBW från Falkenberg är ett av Sveriges snabbast växande vindkraftsbolag. Nu är de nära att komma i mål med två nya så kallade greenfieldprojekt om totalt 106 MW effekt i priszon4, där förnybar elproduktion efterfrågas stort. ”Den första utvecklingsfasen av en vindpark är ofta den mest utmanande, men den ger också störst möjlighet att spela ut vår styrka – att ta hand om hela näringskedjan från ax till limpa,” säger vd:n Mads Miltersen.

”I Sydsverige finns en stor efterfrågan och behov av betydligt mer förnybar elproduktion än vad marknaden kan erbjuda idag,” säger Mads Miltersen. ”Därför är vi väldigt glada att snart vara i mål med två helt nya vindkraftsparker i elpriszon 4.”

EnBW har sedan företagets inträde på marknaden för snart två år sedan, haft en uttalad strategi att växa i Sydsverige genom både uppköp av befintliga anläggningar, påbörjade projekt och helt nya utvecklingar ’från scratch’.

Långsiktig investerare

”Nu har vi haft lovande förhandlingar med markägare på två mycket attraktiva platser i södra Sverige,” berättar Mads Miltersen. Enligt planerna ska de två projekten ha en effekt på 56 respektive 50 MW.

Exakt var de två projekten är, kan Mads Miltersen med hänsyn till den pågående processen inte avslöja ännu. ”Men vinden blåser bra och markförhållandena är goda. EnBW är en långsiktig investerare, ägare och operatör. Så det är mycket som ska stämma för oss när vi sätter igång.”

Niels Reise, Communication Works, niels.reise@communicationworks.eu, 076-1347179