Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät minskade med 18 procent i december. Foto: Scandinav bildbyrå

Under december minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 18 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 12 procent. – Det ger fyra påföljande månader med tilltagna energibesparingar, säger E.ONs presschef, Patric Elmén.

Eldistributionen via E.ONs elnät till hushåll och mindre företag minskade från 1 161 GWh under december 2021, till 949 GWh under december 2022. Den totala eldistributionen minskade från 3 559 GWh under december 2021, till 3 149 GWh 2022.

I november månad minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag med 15 procent. Den sammantagna elförbrukningen minskade med 9 procent.

Siffrorna är temperaturkorrigerade.