Priserna för el och gas ökade mer än inflationen i hela EU, men varierade samtidigt relativt mycket från land till land. Det är en av många slutsatser i den årliga rapporten Market Monitoring Report 2019 – Energy Retail and Consumer Protection Volume där ACER* och CEER** beskriver utvecklingen på el- och gasmarknaderna i Europa 2019.

Dyrast var elen i Tyskland och Danmark där den för hushållskunder kostade närmare 30 eurocent per kWh. Billigast var den i Bulgarien med 9,8 eurocent per kWh. Sverige hamnade på 11:e plats där hushållen betalar i genomsnitt 20,7 eurocent per kWh.

I rapporten konstateras samtidigt att många länder fortfarande har reglerade priser, vilket kraftigt begränsar nya el- och gashandlares möjligheter att ta sig in och konkurrera på marknaderna.

Prisjämförelsesajter viktiga
Oberoende prisjämförelsesajter lyfts fram som extra viktiga för att marknaderna ska fungera och konsumenter kunna göra aktiva och medvetna val. Med EU:s nya elmarknadsdirektiv kommer också ökade krav på att sådana sajter både ska finnas i alla medlemsstater och dessutom uppfylla helt eller nya krav. Det handlar bland annat om att de från kommande årsskifte ska jämföra timavtal, täcka hela marknaden samt innehålla avtal för både konsumenter och näringsidkare.

Det är än så länge endast ett fåtal länder som uppfyller samtliga krav i det nya direktivet. I Sverige arbetar Energimarknadsinspektionen (Ei) just nu bland annat med att införa avtal för småföretag på Elpriskollen.

Hur aktiva kunder är varierar kraftigt, från en årlig bytesfrekvens på under 1 procent i länder som Polen, Luxemburg och Kroatien till över 20 procent i länder som Belgien, Norge och Storbritannien. I Sverige bytte förra året omkring 10 procent av hushållskunderna elhandlare, vilket var något färre än under 2018.

Rapporten jämför även vad el- och gaskunder klagar på till myndigheter, ombudsmän och alternativa tvistlösningsorgan. Vilka klagomålskategorier som dominerar varierar något från land till land. Men, något förenklat handlar klagomålen om el- och gashandlare oftast om fakturor, medan nätföretagen oftast får klagomål kopplade till mätning. Sverige är det enda EU-land där oseriösa affärsmetoder är den dominerande klagomålskategorin för elhandlare.