NCC har gett Eitech utökat förtroende att bidra med sin specialistkompetens inom elteknik i samband med byggnationen av en ny elkraftsanläggning på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Uppdraget, som utförs i projektformen partnering, övergår nu i en ny fas och med ett ordervärde om cirka 66 miljoner svenska kronor för Eitechs del.

Den nya elanläggningen byggs för att säkerställa framtida kraftförsörjning för sjukhuset i Skövde, dels när den befintliga anläggningen är föråldrad men framförallt för att möta dimensionskraven för pågående och framtida utbyggnader.

– I början av året startade vi arbetet med att ta fram en teknisk lösning och ett riktpris för den nya högspännings- och reservkraftanläggningen tillsammans med slutkunden Västfastigheter, vår beställare NCC samt övriga underentreprenörer. Ett lyckat arbete vilket mynnat ut i fortsatt förtroende för Fas 2 och själva utförandet som nu tar vid, säger Magnus Falkman, regionchef Eitech.

För att utföra uppdraget på bästa sätt har Eitech samlat ett projektteam med en mix av kompetenser från installationsenheterna i Södertälje och Örebro samt inom Reservkraft. Ett team med ansvar för konstruktion, leverans, montage och driftsättning av bland annat ställverk, dieselgeneratoraggregat, lokalkraftstransformatorer och styrsystem samt allmänna elinstallationer som exempelvis belysning, datanät, kameror och larm.

– Sjukhusprojektet i Skövde är ett ypperligt bevis på hur samverkan, både internt och externt, mellan olika kompetens- och teknikområden ger positivt utfall. Vi är redan igång med upphandling av de viktigaste komponenterna och ser fram emot att lämna över en toppmodern elanläggning i augusti 2021, avslutar Magnus Falkman.