Varje år rapporterar Sveriges elnäts-, naturgas- och fjärrvärmeföretag in uppgifter om företagens verksamhet till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei tar även emot ett stort antal koncessionsansökningar. För att förenkla för företagen och göra hanteringen mer digitaliserad har Ei nu lämnat ett förslag till regeringen om vissa ändringar i regelverket.

På Ei pågår arbetet med att utveckla nya moderna system för e-tjänster. I arbetet har det blivit tydligt att vissa formkrav som finns i dagens regelverk gör att företagens inrapportering av årsrapporter och ansökan om olika koncessioner inte kan göras helt och hållet digitalt.

Exempel på formkrav som finns idag, och som hindrar en fullt ut digitaliserad hantering, är krav på underskrifter och krav på bestyrkta kopior. Det innebär att många dokument fortfarande måste skickas in till Ei i pappersformat.

— De förslag som vi nu lämnar till regeringen handlar om att göra bestämmelserna om formkrav teknikneutrala. Det skulle göra det enklare och mer effektivt både för företagen och för Ei, säger Mathilda Lindersson, ekonom på Ei.

Förutom förslagen som tillåter en digital hantering, föreslår Ei även att kravet som finns på vissa företag att lämna en finansieringsanalys tas bort.

— Just det kravet gäller bara ett fåtal företag och det är uppgifter som vi egentligen inte behöver. Därför föreslår vi att kravet tas bort, säger Mathilda Lindersson.

Föreslås träda i kraft 2022
Ei föreslår att samtliga förordningsändringar träder i kraft den 1 januari 2022, eftersom det är angeläget att få de rättsliga förutsättningarna på plats för att fortsätta myndighetens digitaliseringsarbete, och för att möta företagens efterfrågan på en effektivare handläggning.

Förslagen berör cirka 370 företag inom elnät, naturgas och fjärrvärme och Ei:s bedömning är att de föreslagna förändringarna kommer att innebära förenklingar som leder till tids- och kostnadsbesparingar för både företagen och Ei.