Privatpersoner som har investerat i ett batteri för lagring av egenproducerad solel har möjlighet att få mer än hälften av investeringskostnaden i bidrag. Än finns det tid att skicka ansökan som måste vara Länsstyrelsen tillhanda senast sista december 2020 och fördelarna med att jämna ut produktion och förbrukning över dygnets alla timmar är många.

Med ett batteri kan man lagra den solenergi som solcellerna överproducerar och istället använda elen när solen inte skiner fullt lika mycket. På detta sätt maximeras nyttan av solceller, säger Kia Agerhem, vd Utellus.

Hushåll drar oftast som mest energi på morgonen och kvällen då alla är hemma och hushållsprodukter används flitigt. Genom att lagra solel i ett batteri, kan användaren spara producerad el från dagen och fördela nyttan över hela dygnet.
Som mikroproducent behöver man med ett batteri inte sälja lika mycket överskottsel ut på nätet och undviker då de rörliga elnätsavgifterna, elskatten och momsen. Ett batteri kan även köpa in ström från elnätet vid de tillfällen under dygnet priserna är som lägst, och ge ytterligare en besparing för ägaren.

Vi erbjuder idag olika typer av lithiumbatterier som klarar fler laddcykler än blybaserade batterier, har högre prestanda och tar mycket mindre plats. De är lite dyrare, men av högre kvalitet och ger mer för pengarna, säger Kia Agerhem.

Mikroproducenter som lagrar egen el avlastar det allmänna elnätet och att även ha ett eget batteri blir en ytterligare försäkran om att alltid vara så energieffektiv, ekonomisk och miljövänlig som möjligt.