Inna Braverman, CEO Eco Wave Power, med Joao Galamba, Secretary of State of Energy, Portugal.

 Eco Wave Power (aktiesymbol: ECOWVE) meddelar idag att företaget har etablerat EW Portugal – Wave Energy Solutions, Unipessoal lda, ett helägt dotterbolag i Porto, Portugal.Det strategiska beslutet gör det möjligt för Eco Wave Power att inleda officiella tillståndsförfaranden för sitt planerade 20 MW-vågkraftsprojekt i Portugal som en del av företagets nyligen undertecknade koncessionsavtal med hamnmyndigheten i Leixões, APDL.

”Den europeiska marknaden för vågenergi förväntas nå en snabb tillväxt och Portugal tar en ledande roll i denna utveckling”, säger Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power. ”Med Portugals framåtblickande politik på området ser vi en enorm potential för att utveckla vågkraftsprojekt i landet och vi är mycket nöjda över att bli en del av Portugals satsning på förnybar energi.”

I november 2017 antog Portugals regering en industriell strategi för förnybar havsenergi (Industrial Strategy for Ocean Renewable Energies, EI-ERO), med målet att skapa ett konkurrenskraftigt och innovativt industriellt exportkluster för förnybar havsenergi, såsom vågkraft. Portugals regering uppskattar att det finns en potential att installera 3–4 GW kapacitet av vågkraft enbart i Portugal och att förnybar havsenergi kan tillgodose 25 procent av Portugals årliga energiförbrukning. Vidare bedöms sektorn kunna generera 254 miljoner euro i investeringar, 280 miljoner euro i bruttoförädlingsvärde, 119 miljoner euro i handel och 1 500 nya jobb.

Förfarandet för etableringen av det nya företaget har hanterats av advokatfirman PLMJ, som också kommer att ta ansvar för hanteringen av tillståndsprocesserna för Eco Wave Powers planerade utveckling av vågenergi i Portugal.

Joana Brandão, Managing Associate på PLMJ säger: ”Impact investing har kommit till på grund av behovet av att svara på två utmaningar. För det första att hitta innovativa lösningar på vår tids sociala och miljömässiga utmaningar. För det andra att svara på ’milleniegenerationens’ syn på hållbara företag med en känsla av syfte. Denna generation representerar idag 35 procent av arbetsmarknaden och kommer att vara den största innehavaren av ekonomiskt välstånd under de kommande decennierna. Vi tror att Eco Wave Power ger ett svar på bägge dessa utmaningar och är stolta över att hjälpa företaget att ta sina första steg i Portugal.”