Elmack-communityn är det senaste bidraget i energibolaget E.ONs satsning för fler laddmöjligheter i Sverige. Tanken är att privatpersoner eller föreningar med egna laddboxar för elbilar delar med sig av elen till andra elbilsförare. Därigenom ökar antalet laddpunkter och fler kan lockas att byta till elbil.

– Den här community-tanken tror vi kan bidra till omställningen för fler elbilar och minskade utsläpp. Genom att göra laddboxen till en egen elmack och dela elen, så möjliggör du för vänner och förbipasserande men också de som inte själva har möjlighet att installera en laddbox, att ladda en elbil, säger Pär Möller, Head of eMobility Nordic på E.ON.

Med den nya lösningen kan den som äger en laddbox både starta och stoppa laddning direkt via sin mobil men också bjuda in vänner i elmacks-community så att de själva kan tanka el vilket förenklar för både ägaren och laddaren.

I Sverige säljs allt fler rena elbilar och intresset för att byta till en laddbar bil ökar stadigt. För att utvecklingen verkligen ska ta fart krävs dock att antalet laddmöjligheter ökar genom såväl offentliga som privata lösningar.

E.ON har idag ett av Sveriges största publika nätverk som möjliggjorts genom samarbeten med kommuner, stormarknader, hamburgerkedjor och hotell. Förstudier pågår även kring hur elvägar för tunga transporter kan utvecklas i Sverige. Ett samarbete har även inletts kring lagring av el i bilbatterier, den så kallade V2G-tekniken. Att fler startar privata el-mackar förväntas driva på utvecklingen ytterligare.

– Vi har många spännande initiativ och samarbeten igång. När vi nu dessutom får med oss våra kunder på resan kan vi snabbt förenkla livet för landets elbilister och öka tempot i omställningen. Lösningen att dela med sig ligger även helt rätt i tiden, men på sikt tror jag att det är viktigt att utveckla regelverken så att kunderna även kan börja sälja och köpa el i elmackarna. Det är idag av skatteskäl inte är möjligt, avslutar Pär Möller.

Fakta:
I Sverige idag finns nästan 10 000 offentliga laddpunkter. E.ON heläger drygt 570 men genom samarbeten och roaming kan den elbilsägare med E.ON-laddkort ladda vid närmare 5 000 punkter.