Foto: Tomas Ärlemo

Inför vintern 2020/2021 har E.ON och Svenska Kraftnät nu tagit fram åtgärder som ska kunna höja uttaget av effekt från stamnätet från 750 MW till 1150 MW ner till södra Skåne och Malmöregionen. Som en del av åtgärdsplanen, som presenterades hösten 2019, investerar E.ON nu 35 miljoner kronor i förstärkningar i stamnätsstationerna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för Svenska Kraftnät att därefter genomföra sina ombyggnadsplaner fram till 2024.

– Samarbetet mellan E.ON och Svenska Kraftnät är avgörande för att trygga elleveranserna och möta tillväxt och energiomställning i Skåne, säger Mats Tullgren, regionnätschef på E.ON Energidistribution.

E.ONs arbete i stamnätsstationerna i Söderåsen och Barsebäck ska vara slutförda i november och kommer att genomföras utan planerade avbrott.

– Arbete i en högspänningsanläggning och med strömsatta delar är alltid ett riskabelt arbete och kräver att man tar säkerheten på största allvar. Samtidigt vill vi inte att våra kunder ska påverkas, säger Mats Tullgren.

Totalt kommer E.ON under 2020-2023 att investera drygt 2,8 miljarder kronor i regionnäten i Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Svenska Kraftnäts investeringar, som långsiktigt kommer att lösa kapacitetsproblematiken i Skåne, omfattar förnyelse av stamnätsledningar som kommer bidra till att elsystemet i Sydvästra Skåne får en ökad kapacitet. De temporära åtgärder som ska säkerställa leveranserna av el fram till dess inkluderar en beredskapsplan och installation av sensorer för mätning för dynamisk ledningskapacitet som möjliggör att öka elöverföringen när marginalerna tillåter detta.

Tack vare det inledande arbete som E.ON gör i stationerna kommer också driftsäkerheten i stamnätet öka under tiden arbetet pågår med att ersätta Svenska Kraftnäts ledningar.

– Vårt svenska elnät är uppbyggt på så sätt att det på vissa ställen finns angränsande ytor mellan ägare, och då behöver man samarbeta. I detta fall äger både vi och E.ON anläggningar som är beroende av varandra, säger Daniel Gustafson, avdelningschef Kraftsystem, på Svenska Kraftnät. Vi har ett bra samarbete med E.ON och känner oss trygga med det förarbete som nu genomförs för att underlätta för oss.