Foto: Christian Andersson, Apelöga

Ingen aktör kan på egen hand lösa utmaningen med att säkra den elkapacitet som krävs för att klara Skånes energiomställning och konkurrenskraft. E.ON välkomnar därför Region Skånes initiativ kring en effektkommission, där olika aktörer tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för elektrifieringen.

För att ställa om samhället från fossilberoende med bibehållen tillväxt och välfärd är det helt avgörande att vi har kapacitet nog i elnäten för en storskalig elektrifiering. Sveriges elanvändning väntas öka dramatiskt under kommande år vilket ställer höga krav på elnäten. Det kommer att krävas rekordstora investeringar i elnäten, men även en smartare användning av näten med hjälp av innovativ teknik och lösningar för flexibilitet.

För att kunna elektrifiera transporter och industri behöver vi också fortsätta utveckla de lokala fjärrvärmesystemen, som bidrar till att avlasta elsystemet. Framförallt kommer det att krävas samverkan mellan en rad olika samhällsaktörer för att samhället ska klara elektrifieringsutmaningen.

Därför har E.ON valt att gå med i den nybildade effektkommission som syftar till att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet och för en hållbar tillväxt i Skåne.

– Vi är väldigt positiva till Region Skånes initiativ kring en effektkommission, det är precis den typen av brett och samverkansorienterat forum som kommer att krävas för att vi ska kunna genomföra en storskalig elektrifiering av samhället. Ingen aktör kan på egen hand lösa utmaningen, därför är samverkansforum likt Effektkommissionen väldigt viktigt, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Effektkommissionen är startad på initiativ av Region Skåne. Medlemmar i kommissionen är Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Ystad, Skånes kommuner, Skånes landshövding samt E.ON, Öresundskraft, Kraftringen, Ystad Energi, C4 Energi, Uniper och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

– Som Sveriges största nätägare ser vi på E.ON fram emot att bidra med systemkompetens och en helhetsförståelse för energisystemet i dialogen framöver. Att säkra kapaciteten för en tillförlitlig elförsörjning är helt avgörande för Skånes konkurrenskraft, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.