Förslagen innebär flera goda nyheter för solenergibranschen då regeringen vill ”ge solel bästa möjliga villkor”.

För det första höjs 255-kW-gränsen (för när man slipper energiskatt på egenanvänd el) till 500 kW. Det gör att installationerna generellt kommer bli större och kunna dra bättre fördel av skalfördelar. En fråga som Svensk Solenergi har jobbat hårt för.

– Sverige har fortfarande en extremt tuff beskattning av egenanvänd el ur ett internationellt perspektiv, men det är klart att ett tak på 500 kW är bättre än ett tak på 255 kW för att undantas från den märkliga beskattningen. Skatten på egenanvänd el är som att du får betala skatt på morötter du både odlar och äter själv. Vi kommer att jobba vidare med att försöka få bort taket helt, säger Svensk Solenergis vd Anna Werner och fortsätter.

– I Finland har de också ett tak, om än högre i Sverige och där pågår en diskussion för att få bort taket helt. Alla gränser leder till suboptimeringar då fastighetsägarna givetvis anpassar sig till dem. Det är först när gränsen tas bort helt som den riktiga solelboomen kommer ta fart.

För det andra vill regeringen förlänga solcellsstödet för kommuner och företag och skriver följande:

Regeringen förlänger solcellsstödet till kommuner och företag. Förslaget innebär en 10 procent i stödnivå för kommuner och företag under 2021. Regeringen föreslår att 260 miljoner kronor ska gå till stödet 2021. Regeringen återkommer till hur stödet ska utformas och fördelas. För privatpersoner har regeringen nyligen remitterat förslag om att införa ett grönt avdrag för bland annat solceller.

– Härligt att regeringen hörsammat vår önskan om att solcellsstödet till företag bör få fortsätta ett tag till. Det är viktigt att såväl bransch som kunder får en smidig övergång från bidragsberoende till bidragsfri bransch. Vi har länge förespråkat en planerad och förutsägbar nedtrappning av stödet. Nu går det från 20 till 10 procent, vilket kanske är en lite snabbare nedtrappning än vi tänkt oss, men mycket bättre än det totala bortdragande som regeringen var inne på tidigare i år, konstaterar Anna Werner.

Regeringen har också lagt fram ett förslag om stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

– Vad gäller nyheten om stöd till renovering av befintliga byggnader, är det viktigt att möljigheten att installera solenergi i samband med renovering beaktas. Solenergi är ett ypperligt sätt att dra ner på köpt energi till fastigheten, avslutar Anna Werner.

 

Källa: Svensk Solenergi