Den varma vintern och coronapandemin har lett till kraftigt sänkta elpriser. Statliga energikoncernen Vattenfall måste nu minska sina kostnader.

-Det sker tvärs över hela bolaget, säger Magnus Hall, vd för Vattenfall.


Elprispressen började redan i januari på grund av den ovanligt varma vintern, mycket nederbörd samt kraftig vind. När sedan spridningen av virussjukdomen covid-19 tog fart och smittskyddsrestriktioner infördes minskade elförbrukningen ytterligare.

Vi har dramatiskt försämrade elpriser just nu på 3–4 öre per kilowattimme, nästan 90 procent lägre än första kvartalet förra året, i vissa fall, säger Magnus Hall.

”Vi måste anpassa vår kostym”


Men trots sämre intäkter och resultat i elförsäljningen kan det totala resultatet i första kvartalet ses som stabilt, enligt honom. Vinsten före skatt landade på 8,9 miljarder kronor, jämfört med 7,9 miljarder kronor motsvarande kvartal förra året.

Men marknadsläget fortsätter att försämras och det pågår ett omfattande arbete inom bolaget för att hitta sätt att skära ner på kostnaderna, enligt Magnus Hall.

-Vi måste anpassa vår kostym och framför allt gör vi det genom att försöka dra ner så mycket som möjligt på våra kostnader.

Det vi kommer att göra är att dra ner på våra investeringar genom hela verksamheten. Det arbetet pågår just nu, säger han.
Det kommer att handla om en kombination av att stoppa, pausa och skjuta upp projekt. Men vissa projekt måste färdigställas, som påbörjade vindprojekt i Nederländerna och norra Sverige, enligt Hall.

-Blir de sena kostar det bara pengar.

Janerik Henriksson/TT
Magnus Hall, vd för Vattenfall.

Kritiserat brev
Vattenfall fick nyligen skarp kritik från politiskt håll på grund av ett brev till energikoncernens leverantörer som handlade om att sänka priserna. Magnus Hall tar avstånd från hur brevet formuleras men anser att man fortfarande vill föra en dialog med leverantörerna kring kostnader.

Vi kan konstatera att brevet och dess formuleringar inte

var bra. Det har uppfattats som något slags diktat och det var inte syftet. Det har vi bett om ursäkt för.
Men vi befinner oss i en väldigt dramatisk situation med prisnedgångar som gör att intäkterna minskar kraftigt. Vi kommer att fortsätta att diskutera med våra leverantörer hur vi kan jobba i hop för att fortsätta att sänka våra kostnader, säger Magnus Hall.