Flygfoto Forsmark. Sigyn på väg att lägga till i Forsmarks hamn. Dykdalb och Sigyn bortplockat ur bild, originalbild finns kvar utan tillägget red i filnamnet.

SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen. Tillståndet kan tas i anspråk omedelbart även om domen överklagas.

– Nu har SKB fått viktiga förutsättningar och villkor för att bygga ut och driva Forsmarks hamn och därmed möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius.

I april blev SKB ägare till Forsmarks hamn som är en viktig förutsättning för att hantera och transportera radioaktivt avfall och använt kärnbränsle från kärnkraftverken. Hamnen behöver nu rustas upp och utökas med ytterligare en kajplats.

– SKB ska genomföra två stora byggprojekt i Forsmark de kommande åren och behöver säkerställa hållbara transporter. Om byggmaterial och bergmassor kan gå sjövägen, minskar antalet vägtransporter i kommunen.

En upprustning och utbyggnad innebär investeringar på ungefär 200 miljoner kronor. Arbetet startar hösten 2024 och kommer att pågå under drygt ett år, hamnen ska därefter vara redo för såväl utbyggnad av SFR som byggnation av Slutförvar för använt kärnbränsle. Det är två byggprojekt i mångmiljardklassen där främst överskott av bergmassor behöver transporteras bort och byggmaterial tas in via hamnen.