Foto: Vasakronan

Sergelgatan var Sveriges första gågata när den byggdes 1959 och ingår i det stora ombyggnadsprojekt som Vasakronan genomför i Stockholm City. Vasakronans del av Sergelgatan består av fyra höghus med kontor och gågatans låghus med handel

Labkyl har fått i uppdrag att installera de två kraftfullaste DLE-värmepumparna hitintills. Sammantaget är de på två megawatt och kommer täcka Sergelgatans fastigheters energibehov. Det här är det tredje projektet på kort tid som Vasakronan väljer att använda sig av den nya DLE-tekniken. Tidigare i år har liknande beställningar gjorts till de stora kontorsfastigheterna Kv. Nöten 3 och 5 i Solna.

För Labkyl är Sergelgatan under projektering, till sommaren startar installationsarbetet och till hösten sker leverans av DLE-värmepumpar.

-Det är framsynt av vår beställare att de väljer att bygga en sådan här energianläggning mitt i Stockholm. Energilösningen är helt miljövänlig och använder sig av hållbar DLE-teknik. Nu är vi i projekteringsstadiet och hjälper vår beställare med strategin angående Sergelhusens energiflöden. I det här projektet arbetar vi med konsulterna från Ferax Installationsprojekt AB som ser DLE-teknikens alla fördelar, säger Patrik Larsson, vd på Labkyl.

DLE – Delta Lift Energy är en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning.
DLE-tekniken hämtar energi ur berg, vatten eller luft. Energin omvandlas till värme som leds in i en byggnads värmecentral. Där växlas det till kyla, värme, varmvatten och ventilation. Energin återvinns därefter och går tillbaka till fastigheten i form av uppvärmning och varmvatten. DLE-konceptet ger många gånger en fastighet 100% effekttäckning

Det som möjliggjort den här utvecklingen är en banbrytande CO2-teknik, där CO2 (koldioxid) används i stället för miljöfarliga syntetiska köldmedier. Den CO2 som används har återvunnits från biogastillverkning.