Finansiell utveckling, januari-juni 2023:

 • Nettoomsättningen ökade med 47% (38% exklusive valutaeffekter) till 158 539 MSEK (107 749).
 • Det underliggande rörelseresultatet var 14 604 MSEK (16 314).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 541 MSEK (24 513).
 • Periodens resultat var 6 923 MSEK (10 295).

Finansiell utveckling, april-juni 2023:

 • Nettoomsättningen ökade med 28% (18% exklusive valutaeffekter) till 61 750 MSEK (48 170).
 • Det underliggande rörelseresultatet var 5 057 MSEK (6 811).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 791 MSEK (11 730).
 • Periodens resultat var -4 895 MSEK (4 231).

Viktiga händelser, april-juni 2023:

 • Lägre elpriser och minskade prisområdesskillnader.
 • Vattenfall avbryter utvecklingen av vindkraftsprojektet Norfolk Boreas i Storbritannien, vilket ledde till en negativ resultatpåverkan om 5,5 miljarder SEK.
 • Vattenfalls mål om nettonollutsläpp år 2040 har godkänts av Science Based Targets initiative.
 • Påbörjat arbete för att öka kapaciteten vid fyra befintliga platser för vattenkraft.
 • Invigning av den landbaserade vindkraftsparken South Kyle i Storbritannien och färdigställd byggnation av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna.
 • Vattenfall har fått mer effekt tilldelad av Svenska kraftnät, vilket möjliggör fortsatt utbyggnad av elnätet.