Den öppna hotbilden från Svenska kraftnät gäller

Svenska kraftnät publicerade november 2021 en öppen antagonistisk hotbild för elförsörjningen. Svenska kraftnät konstaterar att Sverige fortsatt befinner sig i en gråzon och att den öppna antagonistiska hotbilden är applicerbar.

Svenska kraftnäts har sett anledning att förtydliga att den öppna antagonistiska hotbilden fortsatt gäller mot bakgrund av händelseutvecklingen i Ukraina. I förtydligandet lyfter Svenska kraftnät särskilt fram:

  • Det finns ett visst ökat hot kopplat till cyberangrepp.
  • Avseende informationsinsamling så har det inte noterats en ökning.
  • Hotbilden kan förändras snabbt med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina. Det är viktigt att följa de säkerhetspolitiska bedömningar som görs och följa händelseutvecklingen via den officiella myndighetsinformationen från exempelvis Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Förtydligande av den öppna antagonistiska hotbilden för elförsörjningen på grund av händelseutvecklingen i Ukraina – april 2022. (.pdf)

Frågor om hotbilden kan ni ställa till sakerhetsskydd@svk.se.