Den norska oljefonden, som är världens största statliga fond, hade en stark första halvlek 2023. Fonden fick en avkastning på 10 procent, vilket motsvarar 1 501 miljarder norska kronor. Detta innebär att fondens samlade värde nu är 15 299 miljarder norska kronor.

Fondens starka avkastning under första halvåret beror på en rad faktorer, bland annat en stark börsutveckling och en hög oljepris. Fonden har också investerat i andra tillgångar, som fastigheter och infrastruktur, vilket har bidragit till den goda avkastningen.

Förra året hade fonden en negativ avkastning som en följd av börsraset. Fonden förlorade 1 637 miljarder kronor i värde, vilket gjorde det till det näst sämsta året i fondens historia.

Halvårsrapporten skulle egentligen ha presenterats på onsdagen, men av misstag publicerades den på tisdagskvällen. Detta ledde till en del kritik mot fondens förvaltning, men fondens förvaltare har sagt att de inte kommer att ändra sin investeringsstrategi.

Den norska oljefonden är en viktig del av den norska ekonomin. Fonden genererar stora inkomster till den norska staten, och den används också för att finansiera den norska välfärden. Fondens starka avkastning under första halvåret är en bra nyhet för den norska ekonomin.