Kraftsystemet och inte minst kraftmarknaden har satts på hårda prov denna säsong. Extrema snömängder som har smält har resulterat i att Norge och norra Sverige har fått enorma mängder energi tillgängligt, samtidigt som flera kärnkraftreaktorer har varit ur drift i södra Sverige. Detta, i kombination med att flera överföringslinjer i elnätet också har varit ur drift, har lett till väldigt stora utslag i priserna inom Norden.

Mer än tillräckligt med energi

Sammantaget rådet det ett utbudsöverskott på el i Norden. Trots detta upplever vi att vatten i vissa områden bryter igenom alla fördämningar medan reservkraftverk sätts i beredskap i andra prisområden. Även om den nordiska kraftmarknaden när det gäller likviditet, transparens och flöde hamnar högt upp vid internationella jämförelser av energimarknader är den långt ifrån perfekt. För att marknaden ska fungera optimalt måste flödet av energi fungera bättre, något som betingar stora investeringar i infrastruktur. Förutom att förbättra elnätet arbetar man även på att göra marknadsaktörerna mer flexibla både vad gäller produktionen och förbrukningen av el. De stora prisskillnader som vi ser nu stimulerar aktörerna ytterligare till flexibilitet.

Uppgång i systempriset

Den senaste veckan har vi kunnat ana en uppgång i systempriset. Det mesta av snön på fjället har nu smält, så det flöde som kommer in i vattenmagasinen framöver stammar från nederbörd. Detta ger producenterna ett visst andrum och detta kan vara orsaken till att priserna börjar stiga så smått från de extremt låga nivåer vi har haft i sommar (i många av prisområdena). Väderprognoserna pekar nu mot mer nederbörd framöver. Om det kommer mer än normalt med nederbörd är det möjligt att priserna kan pressas tillbaka. Med osäkra prognoser är även marknaden osäker.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 7,9 TWh (- 5,6 TWh)

Systempris: 6,53 €/MWh (+ 4,28 €/MWh)

Terminspris YR-21: 21,35 €/MWh (- 0,05 €/MWh)