Beskedet att Ringhals 4 inte kan tas i drift som planerat får konsekvenser. Dels får det en prispåverkan, dels innebär det minskade marginaler i kraftsystemet, säger Pontus de Maré, driftchef, Svenska kraftnät.

Den direkta effekten av att Ringhals 4 inte återstartar enlig plan är att effektbalansen i södra Sverige minskar med cirka 1100 MW.

− I våra beräkningar räknar vi med en tillgänglighet på ca 90 procent avseende kärnkraften. Med Ringhals 4 ur drift fram till och med sista november minskar tillgängligheten med under 90 procent. Det innebär att vi får minskade marginaler i kraftsystemet, säger Pontus de Maré.

För att dämpa den negativa effekten undersöker Svenska kraftnät om planerade avbrott i höst kan skjutas på framtiden.

Förutom minskade marginaler i kraftsystem leder produktionstappet till att tilldelad överföringskapacitet påverkas. I första hand mellan elområde 3 och 4 i södra Sverige men även mellan elområde 2 och 3. Även Sveriges utlandsförbindelser till Danmark och Norge påverkas negativt vid  export.

På söndag stängs Forsmark 1 ner för underhåll och tas inte i drift förrän den 8 oktober.

− Med båda dessa två kärnkraftsblock ur produktion får vi en prispåverkan under hösten. Hur stor den blir kan vi inte säga. Det påverkas av en mängd olika faktorer, men att elpriserna pressas uppåt är klart, säger Pontus de Maré.