Stockholm Exergis satsning på koldioxidinfångning tar steget närmare fullskalig anläggning då energibolaget satsar på EU-finansiering från EUs nystartade Innovation Fund.
”Vi har redan visat att tekniken fungerar, nu är det finansieringen som behöver lösas”, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi.

När coronapandemin lamslår stora delar av Sveriges industrier är en miljardfinansiering från EU extra välkommen. Stockholm Exergi, med sin storsatsning på koldioxidinfångning, är en av de industrier som ser möjligheterna i att vända sig till EUs senaste finansieringsmöjlighet för innovationer som minskar eller motverkar koldioxidutsläpp.

– Vår bio-CCS-anläggning vid Värtaverket ska fånga in koldioxid från biobränslen som redan är klimatneutrala, och kommer därför kunna skapa en så kallad kolsänka och ta bort 800.000 ton koldioxid från atmosfären per år. Det motverkar 1,5 procent av hela Sveriges koldioxidutsläpp eller biltrafiken i Stockholm under ett år. Vi tar gärna en ledande roll för att ställa om Sverige, men finansieringen är en av huvudfrågorna och därför ser vi stora möjligheter med EUs nya innovationsfond som komplement till svenska styrmedel, säger Anders Egelrud.

Innovation Fund är EUs senaste initiativ för att minska utsläpp av koldioxid i Europa. Fonden har inledningsvis €1 miljard vikt för investeringar i innovationer inom koldioxidinfångning, förnybar energi, energilagring och energiintensiva industrier. Målet med fonden är att tillgängliggöra €10 miljarder under åren 2020-2030, med löpande möjligheter att söka stöd. Det utgår med upp till 60 procent av relevanta kostnader under 10 år vilket innebär att det kommer krävas ytterligare finansiering för att en anläggning slutligt kan komma till stånd. Detta kan ske genom statliga styrmedel i Sverige eller att kolsänkan går att kommersialisera. Stockholm Exergi arbetar parallellt på flera spår för att få ihop helheten.

Klimatpolitiska vägvalsutredningen som tidigare i år överlämnade sitt betänkande till regeringen föreslog att Energimyndigheten ska genomföra auktioner för att upphandla negativa utsläpp som skapas vid anläggningar liknanden den testanläggning som Stockholm Exergi idag driver vid Värtaverket. Genom den typen av styrmedel kommer det vara möjligt att bygga storskaliga anläggningar och ha dem i drift redan i mitten på 2020-talet. Stockholm Exergi hoppas att förslagen blir verklighet snart och visar med ansökan om EU-medel att bolaget är redo att skala upp redan nu.

Stockholm Exergi och många andra industrier har länge lyft frågan om finansiering för att infångning av koldioxid ska kunna slå igenom. Nu svarar alltså EU med €10 miljarder, och fonden väntas bli överöst av ansökningar. Stockholm Exergi anlitar därför finansieringsexperter från Midroc och IMCG, företag med lång erfarenhet av EU-finansiering och lyckade finansieringsstrategier inom hållbara innovationer.

EU:s Innovation Fund