Anders Östlund, VD Öresundskraft.

De skånska bolagen Kraftringen, Sysav och Öresundskraft kraftsamlar i Almedalen för att förbättra villkoren för en långsiktigt hållbar energiproduktion i Skåne och elprisområde 4.

Bolagens arena heter ”Hållbar Energi 2030” och kommer att finnas på Mellangatan 1 i Visby. Här ska bolagen, inbjudna organisationer och talare lyfta angelägna frågor kring energi och hållbarhet. Bland annat kommer Skånes effektkommission att offentliggöra sin strategi för de kommande åren. Förutsättningarna för CCS samt villkoren för investeringar i ny kraftvärmeproduktion kommer också att belysas.

Allt detta och mer under torsdagen den 29 juni klockan 08.00-18.00.

– För att främja klimatneutrala städer krävs att industrin, fastigheter och byggnader blir mer energieffektiva. Vi behöver även mer lokal energiproduktion i form av kraftvärme. Framgångsfaktorer för förändring är god förståelse och samverkan lokalt, regionalt och nationellt mellan olika aktörer och beslutsfattare. Något vi vill bidra till genom vår arena i Almedalen, säger Sezgin Kadir, VD och koncernchef för Kraftringen Energi AB.

– Vår vision är att skapa världens mest hållbara region tillsammans med kunder, samarbetspartners och invånare i våra 14 ägarkommuner. Därför vill vi gärna diskutera hur cirkulär plaståtervinning och infångning av koldioxid vid avfallsförbränning kan bidra till att uppnå klimatmålen, säger Malin Dahlroth, VD, Sysav.

– Det är bråttom med omställningen om vi ska klara klimatmålen. Energisektorn både kan och vill vara en del av lösningen och vi kan göra så mycket mer – men då måste villkoren för energi förbättras. Hur det kan ske och hur framtidens energisystem ska utformas, det ser jag fram emot att få diskutera under vår gemensamma arena, säger Anders Östlund, VD Öresundskraft.

Konkreta energilösningar för att nå klimatmålen!
Det kommer att krävas både insikt, beslut och innovativa satsningar för att vi ska nå klimatmålen. På arenan Hållbar Energi 2030 i Almedalen fokuserar Kraftringen, Sysav och Öresundskraft på de möjligheter som energisystem, elektrifiering, plaståtervinning och minskade koldioxidutsläpp bidrar med.
Kom och prata omställning med oss under Alme