Anders Kaijser VD på Kundkraft.

Efter en tid av höga elpriser har nu snittpriset på el sjunkit i samtliga elområden i landet. Prognosen för April är att priserna kommer fortsätta sjunka på grund av mer blåst och milda temperaturer. Mest sjunker elpriset i de norra och mellersta Sverige, men även i södra Sverige pekar priserna nedåt om än med en mindre nedgång.

Snittpriset för rörligt elpris i elområde 1 och 2 sjönk under mars med 18 öre/kWh jämfört med priset i februari och ligger nu nere på 25 öre/kWh. Även i elområde 3 och 4 sjönk priserna med 17 respektive 9 öre/kWh och ligger nu på 36 respektive 45 öre/kWh. Priserna på el är nu de lägsta månadspriserna för i år och visar på en återhämtning från vinterns alla pristoppar.

Därför har elpriset sänkts
I Kundkrafts senaste elprisprognos som publicerades i mars spåddes lägre elpriser, vilket var något som visade sig stämma. Att elpriset sjönk berodde främst på att vädret var mildare än inledningen av året, samtidigt som efterfrågan sjönk. Den sammantagna elproduktionen var också högre med en bättre tillgänglighet i kärnkraften men även genom en ökad vindkraftsproduktion.

Så blir vädret i april
Enligt prognosen blir första halvan av april blåsig något som i sin tur kan leda till högre temperaturer. Nordvästliga vindar kommer slå om till sydvästliga vindar och detta brukar ge lite högre temperaturer när luft från Europa når upp över Sverige, berättar Mikael Sjöstrand meteorolog på Klart.se. Förutom den blåsiga prognosen verkar vädret kunna bli skiftande med vissa soliga och varma dagar, medan andra dagar tas över av regnområden.

– Troligen blir april något blötare och även några grader mildare än normalt för årstiden på många håll i landet, säger Mikael Sjöstrand.

Elpriser fortsätter nedåt
Med den blåsiga prognosen för kommande period pekar mycket på att elpriset kan fortsätta på låga nivåer under april och även senare i vår. Trots förväntningarna om sänkta elpriser kommer elpriset i söder fortsatt vara dyrare än i norra och mellersta Sverige. Den försenade Sydvästlänken som ska bidra till jämnare priser över landet har återigen blivit senarelagd.

– Variationerna i elpriset kommer fortsätta synas och även om priserna gått ner ordentligt i norr kommer det inte sjunka lika mycket i söder, säger Anders Kaijser VD på Kundkraft.