Lagom till midsommar offentliggjorde Danmark att man vill storsatsa på vätgas till bilar, tunga transporter och flyget, vilket man bl. a kunnat höra om i Sveriges Radio P1.

Danmark tror på att vätgas är framtiden. För att komma dit ska man först bygga två energiöar för hundratals vindkraftverk i Nordsjön och Östersjön. Allt för att klara Danmarks klimatmål.

Ulrik Stridbeck, chef för energi och ekonomi på energiföretaget Ørsted, Danmarks största vindkraftsbolag, sa till Sveriges Radio:

”Med tre gigawatt havsvind, som finns ute vid Bornholm, kan man producera vätgas till bussar och lastbilar, men den stora möjligheten är efterfrågan från Köpenhamns flygplats, Kastrup.”

Danmark var det första landet i världen som byggde vindkraftverk till havs. Det skedde i början av 1990-talet. Från att ha varit en mycket dyr teknik har vindkraften på senare tid minskat kraftigt i pris. Det är en av de avgörande faktorerna till Danmarks regering nu vill bygga två ”energiöar” för hundratals nya vindkraftverk. Tanken är att de ska producera så mycket el att det räcker både till att elektrifiera stora delar av Danmark och framställning av vätgas till bl a tunga fordon och flyget.

Vätgas, som görs av vatten med hjälp av el, kan antingen användas direkt i industrin eller som bränsle i bilar och tyngre transporter. En spännande sak som danskarna tagit fasta på är att gasen kan slås ihop med koldioxid och bilda metanol, ett så kallat elektrobränsle, som fungerar i flygplan.

Nyligen presenterade ett antal danska företag nämligen planer på en större produktionsanläggning av elektrobränslen i Köpenhamn. Tanken är att koldioxiden ska samlas in från några av stadens värmeverk och avfallsanläggningar. Målet är att redan om tio år producera 30 procent av Danmarks behov av flygbränsle.

Det här passar även bra in i Folketingets plan för att minska landets koldioxidutsläpp med 70 procent till 2030. Samtidigt hoppas man på fler jobb och en ny, dansk exportindustri.

Om man gör detta på rätt sätt är jag övertygad om att Danmark kommer att få ett stort antal nya arbetstillfällen och betydande intäkter på försäljningen av vätgas.

Varför vågar aldrig svenska politiker satsa på att Sverige ska leda utvecklingen inom något liknande?

Thomas