Foto: Christian Andersson, Apelöga

Det har varit ett turbulent år för det globala energisystemet. Covid-19-krisen har orsakat mer störningar än någon annan händelse i  historien och lämnat ärr som kommer att pågå i många år framöver. Om denna period slutligen kan påskynda övergången till ren energi och nå de internationella energi- och klimatmål beror på hur världens regeringarna agerar.

World Energy Outlook 2020, International Energy Agency: s flaggskeppspublikation, fokuserar energiutvecklingen de närmaste tio åren och utforskar olika vägar ut ur den pågående krisen. Man skriver bl.a. att det globala energibehovet kommer att minska med 5% 2020, energirelaterat koldioxidutsläpp med 7% och energiinvesteringarna med 18%.

Man tror på en återhämtning  av det globala energibehovet tidigast 2023. Blir pandemin långvarig kan detta ske först 2025. Mindre efterfrågan sänker förväntningarna för ett stabilt eller ökande olje- och gaspris.

Solceller är nu genomgående billigare än nya kol- eller gaseldade kraftverk i de flesta länder, och solprojekt är nu mer kostnadseffektiva än någonsin. Förnybara energikällor står för 80% av den globala tillväxten enligt rådande analys. Vattenkraft är fortfarande den största förnybara källan, men solenergi är den främsta källan för tillväxt, följt av land- och havsvind.

”Jag ser att solenergi blir den nya kungen på världens elmarknader”. säger Dr Fatih Birol, IEA: s verkställande direktör. ”

Läs rapporten här